Bijgewerkt: 6 december 2021

De ChristenUnie wil Amstelveen leefbaar houden

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
29-06-2020

De ChristenUnie-Amstelveen zal bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021, woensdag 1 juli 2020 de motie 'Naar een leefbaar Amstelveen in 2040' indienen. Doel van de motie is om het college bij de ontwikkeling en uitvoering van de beleidsplannen te laten uitgaan van het realistische scenario dat Amstelveen in 2040 ca. 100.000 inwoners zal hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie maakt zich zorgen dat er in de Perspectiefnota 2021 in par. 3.1.2. Groei van de Stad, twee scenario’s worden uitgewerkt. In het eerste scenario groeit Amstelveen naar 100.000 inwoners in 2040. De ChristenUnie vindt dit een realistisch scenario. In het tweede scenario groeit Amstelveen naar 125.000 inwoners in 2040. Het college vindt dit een reëel scenario als we uitgaan van een stabilisatie van de economische groei en draagvlak onder de bevolking extra woningen. De ChristenUnie heeft grote twijfels of een groei naar 125.000 inwoners in 2040 reëel is en of Amstelveen een dergelijke bevolkingsgroei aan kan.”, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De ChristenUnie vindt het onjuist als in het beleid van de gemeente Amstelveen voor de komende jaren wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei van de gemeente Amstelveen naar 125.000 inwoners in 2040. Een dergelijke bevolkingsgroei is niet realistisch en ook ongewenst.

Een dergelijke bevolkingsgroei is niet reëel, gelet op statistische informatie van het CBS en de afdeling Sector Onderzoek & Informatie van de provincie Noord-Holland. Daar komt bij dat uit opeenvolgende Facts en Figures van de gemeente Amstelveen blijkt dat het overgrote deel van de bevolkingsgroei van Amstelveen tussen 2010 en 2020 komt door het migratiesaldo (verschil vestiging en vertrek binnen en buiten Nederland) en een gering deel door de natuurlijke groei (verschil geboorte en sterfte).

Foto Amstelveen
(Bron Allecijfers.nl - 2020)

De groei van het aantal inwoners gemeente Amstelveen tussen 1996 tot en met 2020


Een bevolkingsgroei naar 125.000 inwoners in 2040 is ook een ongewenst scenario omdat een dergelijke bevolkingsgroei een te grote druk legt op de leefbaarheid van de Amstelveense samenleving. Wat betreft het woningbouwprogramma zal er een te grote druk op het binnenstedelijk bouwen ontstaan en een onaanvaardbare druk op woningbouw in de polders rond Amstelveen. Ook zal er een overbelasting ontstaan van welzijns-, cultuur-, onderwijs- en sportvoorzieningen en ook medische-, kinderopvang- en zorgvoorzieningen. Tenslotte zal er een (te) grote opgave ontstaan rond de benodigde infrastructuur voor een goede leefomgeving. Allemaal ontwikkelingen die de ChristenUnie ongewenst vindt. Maar vooral …. het is niet nodig!'-aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.