Bijgewerkt: 4 december 2022

De Europese Antibioticadag 2013

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
15-11-2013

De Europese Antibioticadag staat ieder jaar geprogrammeerd voor 18 november. In heel Europa wordt al een aantal initiatieven ontplooid om de boodschap, dat onnodig gebruik van antibiotica risico’s met zich mee kan brengen, te verspreiden en om het grote publiek te informeren over verstandig gebruik van antibiotica.

medicatie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Door veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica, worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig


Maandag 18 november 2013 is het de Europese Antibioticadag. Het Europese Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) vraagt op die dag aan alle lidstaten in de Europese Unie aandacht te besteden aan verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier. In Nederland organiseren de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het symposium ‘Antibiotica, alleen als het moet!’ voor professionals binnen de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Door veelvuldig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica, worden steeds meer bacteriesoorten resistent (ongevoelig). Behandeling van infecties met resistente bacteriën is moeilijker omdat de gebruikelijke antibiotica niet meer werken. Artsen moeten dan kiezen voor alternatieve antibiotica waar minder ervaring mee is of die meer bijwerkingen geven. De laatste gegevens bevestigen, dat het aantal mensen met een infectie die veroorzaakt is door resistente bacteriën in Europa gestaag toeneemt. Antibioticaresistentie vormt hierdoor een bedreiging voor de volksgezondheid.

Steeds minder gebruik van antibiotica bij mens en dier

Hoewel het resistentieprobleem in Nederland beperkt is, komt het ook hier voor en kan het bij sommige patiënten tot grote problemen leiden. In Nederland zijn antibiotica voor patiënten alleen op recept verkrijgbaar en zijn artsen terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. Daarom is het antibioticagebruik bij mensen  laag. In de veehouderij is het antibioticagebruik de afgelopen jaren flink gedaald door een strenger beleid.Wanneer moet ik antibiotica gebruiken?

Antibiotica helpen niet tegen infecties die zijn veroorzaakt door virussen, zoals bij griep of verkoudheid. Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties. Alleen een arts kan de juiste diagnose stellen en bepalen, of antibiotica nodig zijn. Gebruik daarom alleen antibiotica, wanneer ze zijn  voorgeschreven door een arts en volg de aanwijzingen voor het juiste gebruik. Op deze manier is de kans op resistentie kleiner en blijven antibiotica langer werkzaam.

Meer informatie over gebruik van antibiotica

Het RIVM ondersteunt professionals bij de publiekscommunicatie over infectieziekten door middel van verschillende toolkits. De informatie en materialen uit de toolkits kunnen professionals gebruiken bij het beantwoorden van vragen van het publiek. Eén van de toolkits gaat over antibioticagebruik en resistentie. Het materiaal in de toolkit is zorgvuldig samengesteld op grond van de beschikbare wetenschappelijke inzichten, de wensen van beoogde gebruikers en de behoeften onder het publiek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.