Bijgewerkt: 24 juni 2024

De Partij van de Arbeid en de A9-tunnel discussie

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
23-03-2012

Deze week (12-2012) werd een nieuwe voorzitter Maaike Lürsen (proficiat ) en bestuur van de Amstelveense afdeling van de PvdA gekozen. Deze gelegenheid werd door fractievoorzitter Dolf Veenboer aangegrepen om nog eens duidelijk te verwoorden, hoe hij tegen het huidige beleid aankijkt.

Naast bekende zaken, zoals sociale woningbouw verwoordde hij ook nog eens het PvdA standpunt inzake de A9/tunnel problematiek. Ik citeer: “zijn fractie vindt, dat de A9/tunnel er moet komen als de rijksweg wordt verbreed, ook al blijkt dat de gemeente de daarvoor van haar gevraagde 100 miljoen niet kan ophoesten.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Voor ons blijft een tunnel de enig acceptabele oplossing bij verbreding van de A9”. En hij zegt ook: “ Het huidige College van B en W vindt geld vaak belangrijker dan de tunnel.  Hij heeft ook de indruk, dat het College, in het uiterste geval de tunnel wel wil laten schieten om aan de bijdrage van 100 miljoen te ontkomen”.

Waar haalt Dolf Veenboer dit vandaan ? Op 19 april 2011 ging onze VVD Wethouder Herbert Raat ook al in op die PvdA zienswijze en is in duidelijke taal aangegeven, waar de redenatie van de PvdA volledig voorbij gaat aan alle regels van kosten en baten en dus goed financieel beheer van de gemeentekas. Hoe kun je zeggen, dat geld geen rol mag spelen ?

vervenne Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Walter Vervenne - woordvoerder verkeer en vervoer van de VVD-Amstelveen


Ik denk, dat ik wel begrijp waar de PvdA pijn zit. Van meet af aan heeft het vorige College zich voor deze zaak ingezet met wethouder Remco Pols als eerste. Hij deed geweldig zijn best het Rijk van de A9 problematiek bij Amstelveen te overtuigen, maar onderschatte daarbij, dat de gevraagde bijdrage wel eens onbetaalbaar zou kunnen blijken te zijn.

En dat is al sinds 2008 de situatie. Moet de Raad van Amstelveen natuurlijk ook bekennen, dat zij “lichtvaardig” in dat toen( oktober 2007 ) heersende enthousiasme is meegegaan. Feitelijk is nu ( zie recente rapportage Grontmij ) komen vast te staan, dat de onderbouwing van kosten en baten gewoon niet deugdelijk was.

De raad ging “lichtvaardig” mee, omdat zij onvoldoende inzage kreeg  op de onderliggende stukken. De VVD was van begin af aan sceptisch en werd dat meer en meer met de vorderende tijd. De kans er echt wat aan te gaan doen was het moment dat het nieuwe College van start ging. Geen seconde is meer verloren gegaan en zijn we nu in een laatste fase van overleg met het Rijk en de direct naast onze buurtpartners in het tracébesluit.

De conclusie moet dus zijn, dat alle Amstelveners blij moeten zijn met de realiteitszin van het huidige College en we niet naar de financiële afgrond gaan zoals zoveel gemeentes ( o.a. Apeldoorn ) in dit land. Ten slotte verwacht ik, dat op enig moment in de toekomst er nog wel eens een grondig onderzoek kan gaan plaatsvinden, hoe het zover kon komen.

Walter Vervenne - woordvoerder verkeer en vervoer voor de VVD.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.