Bijgewerkt: 18 mei 2024

De Rode Lijst 2019 van de IUCN

Nieuws -> Milieu

Bron: IUCN
21-07-2019

De in 1964 opgerichte Internationale Unie voor het behoud van de natuur (International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species) heeft zich ontwikkeld tot 's werelds meest uitgebreide informatiebron over de wereldwijde staat van instandhouding van dieren, schimmels en plantensoorten. De rode lijst van de IUCN is een kritische indicator voor de gezondheid van de biodiversiteit in de wereld.

Het is veel meer dan een lijst van soorten en hun status, het is een krachtig instrument om acties voor het behoud van de biodiversiteit en beleidswijzigingen te informeren en te katalyseren, wat van cruciaal belang is voor de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben om te overleven. Het biedt informatie over het verspreidingsgebied, de omvang van de populatie, de habitat en de ecologie, het gebruik en/of de handel, de bedreigingen en de instandhoudingsmaatregelen die zullen helpen bij het nemen van de noodzakelijke instandhoudingsbeslissingen.

De overbevissing heeft twee families primaten (halfapen en apen) aan de rand van uitsterven geduwd, terwijl de jacht op bushmeat en het leefomgeving verlies hebben geleid tot de daling van zeven primatensoorten, volgens de recentste update van de Rode Lijst van Bedreigde Soorten van de IUCN op 18 juli 2019.

De Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen) vormt het uitgangspunt voor beschermingsmaatregelen van de natuur. De lijst laat eenvoudig zien, waar we actie moeten ondernemen om te voorkomen dat soorten - de bouwstenen van de natuur - uitsterven. Wereldwijd is de IUCN Rode Lijst een belangrijke bron voor het stellen van prioriteiten in het natuurbeleid.Uit de actualisering blijkt ook nog meer bewijs voor de gevaarlijke toestand van zoetwatervissen wereldwijd. Dit blijkt uit het grote aantal soorten dat wordt bedreigd door het verlies van vrijstromende rivieren, de aantasting van leefomgeving, vervuiling en invasieve soorten in Japan en Mexico. De rode lijst van de IUCN heeft de barrière van 100.000 soorten doorbroken; zij bevat nu beoordelingen voor 105.732 soorten, waarvan 28.338 soorten met uitsterven worden bedreigd.

'Met meer dan 100.000 soorten die nu beoordeeld zijn voor de rode lijst van de IUCN, toont deze update duidelijk aan hoeveel mensen over de hele wereld de wilde dieren in het wild overbevist worden' - aldus de waarnemend directeur-generaal van de IUCN, Dr. Grethel Aguilar. 'We moeten ons bewust worden van het feit dat het behoud van de diversiteit van de natuur in ons belang is en absoluut fundamenteel is voor het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Staten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld moeten dringend actie ondernemen om de overexploitatie van de natuur een halt toe te roepen en moeten de lokale gemeenschappen en inheemse volkeren respecteren en ondersteunen bij het versterken van duurzame middelen van bestaan.'

'Deze update van de rode lijst bevestigt de bevindingen van de recente Global Biodiversity Assessment van het IPBES: de natuur neemt af in een tempo dat ongekend is in de menselijke geschiedenis,' - aldus Jane Smart, Global Director van de IUCN Biodiversity Conservation Group. 'Zowel de nationale als de internationale handel zorgt voor de achteruitgang van soorten in de oceanen, in zoet water en op het land. Doortastende maatregelen op grote schaal zijn nodig om deze achteruitgang een halt toe te roepen; de timing van deze beoordeling is van cruciaal belang, aangezien de regeringen beginnen te onderhandelen over een nieuw mondiaal biodiversiteitskader voor dergelijke maatregelen.'

Globale cijfers voor de rode lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN voor 2019-2: TOTAAL AANTAL BEOORDEELDE SOORTEN = 105.732. (Totaal bedreigde soorten = 28.338). Uitgestorven = 873. Uitgestorven in het wild = 73. Kritisch bedreigd = 6.127. Bedreigd = 9.754. Kwetsbaar = 12.457. Bijna bedreigd = 6.435. Lager risico/bewaring afhankelijk = 205 (dit is een oude categorie die geleidelijk uit de rode lijst van de IUCN wordt verwijderd). Minste zorg = 54.039. Gebrek aan gegevens = 15.769. Download de Red List brochure hier (pdf 15 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.