Bijgewerkt: 20 juni 2024

De VVD geeft Sport in Amstelveen de ruimte

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
19-12-2015

De VVD vindt het belangrijk, dat Amstelveners goede sportvoorzieningen worden geboden en dat sport toegankelijk is voor alle Amstelveners. De VVD vindt, dat het Sportbedrijf en de sportverenigingen samen de ruimte moeten krijgen om meer zelfstandig en op afstand van de gemeente een kwalitatief goed sportaanbod te kunnen aanbieden.

Sport is belangrijk om actief en fit te blijven en zorgt, dat mensen van jong tot oud meedoen in de samenleving. Het Sportbedrijf en de sportverenigingen hebben daarin een belangrijke rol. Ruimte geven aan de instellingen die de sport aanbieden betekent het loslaten van de gemeentelijke sturing op tarieven, programmering en openstelling van de sportaccommodaties. Daarbij is wel van belang, dat de gemeenteraad de uitvoering van het sportbeleid en de tarieven samen met het sportbedrijf periodiek evalueert. Rob Ellermeijer heeft namens de VVD-Amstelveen daarom in de raadsvergadering van afgelopen woensdag 16 december 2015 een motie ingediend die raadsbreed is gesteund.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rob Ellermeijer gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Sport


De VVD vindt het belangrijk, dat de exploitatie van sportaccommodaties zo efficiënt en slim mogelijk moet worden opgezet, aldus Rob Ellermeijer. Zo blijven de kosten onder controle, de tarieven laagdrempelig en de sport toegankelijk voor zoveel mogelijk Amstelveners . Het beheer en onderhoud en de exploitatie van de horeca van sportaccommodaties kan veel beter en voordeliger georganiseerd worden in nauwe samenwerking en vanuit een grotere betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de leden van de sportverenigingen. 

Ook wordt het tijd om de huur die de gemeente doorberekent aan het sportbedrijf te baseren om meer actuele en reële grondslagen. Zo zijn er verenigingen die een huur betalen die hoger ligt dan wat voor vergelijkbare sportparken elders wordt berekend. Anders om komt ook voor. Het is vereist om dat eens nader te beoordelen.

Het is goed, dat het Sportbedrijf meer los komt te staan van de gemeente en de ruimte krijgt om samen met de verenigingen de sport in Amstelveen op professionele wijze te organiseren. Bij het op afstand zetten is wel van belang, dat de gemeenteraad goed geïnformeerd blijft en indien nodig snel kan bijsturen. De VVD heeft met de motie daarom voorgesteld om jaarlijks te worden geïnformeerd door middel van de begroting en jaarrekening van het Sportbedrijf, de voortgang in de prestatieafspraken, de twee jaarlijkse benchmark en de externe audit op de bedrijfsresultaten. Ook is met de motie nu geregeld, dat jaarlijks een gesprek plaatsvindt door een afvaardiging van de raad met de Raad van Toezicht en de directie. 

Zo krijgen het sportbedrijf en de sportverenigingen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid, maar in nauwe samenwerking, meer ruimte om de sport in Amstelveen goed neer te zetten. Daarbij is belangrijk, dat de leden van sportverenigingen meer betrokkenheid krijgen bij het beheer en onderhoud en de horeca. De VVD wenst Amstelveen een sportief 2016 !Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.