Bijgewerkt: 4 december 2023

De WHO adviseert interleukine-6-receptorblokkers voor COVID-19 patiënten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
07-07-2021

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization = WHO) heeft haar richtlijnen voor patiëntenzorg bijgewerkt met interleukine-6-receptorblokkers, een klasse van geneesmiddelen die levensreddend zijn bij patiënten die ernstig of ernstig ziek zijn met COVID-19, vooral wanneer ze naast corticosteroïden worden toegediend.

Dit waren de bevindingen van een prospectieve en een levende netwerk-meta-analyse op initiatief van de WHO, de grootste dergelijke analyse over de geneesmiddelen tot nu toe. Er werd gekeken naar gegevens van meer dan 10 000 patiënten die waren ingeschreven in 27 klinische proeven. Dit zijn de eerste geneesmiddelen die effectief blijken te zijn tegen COVID-19 sinds corticosteroïden in september 2020 door de WHO werden aanbevolen.

Patiënten die ernstig of kritisch ziek zijn met COVID-19 lijden vaak aan een overreactie van het immuunsysteem, die zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de patiënt. Interleukine-6-blokkerende geneesmiddelen - tocilizumab en sarilumab - werken om deze overreactie te onderdrukken. 

De prospectieve en levende netwerkmeta-analyses toonden aan dat bij ernstig of kritisch zieke patiënten het toedienen van deze geneesmiddelen de kans op overlijden met 13% vermindert, vergeleken met de standaardzorg. Dit betekent dat er 15 minder sterfgevallen zijn per duizend patiënten, en maar liefst 28 minder sterfgevallen per duizend ernstig zieke patiënten. De kans op mechanische beademing bij ernstige en kritieke patiënten wordt met 28% verminderd, vergeleken met de standaardzorg. Dit vertaalt zich in 23 minder patiënten op de duizend die mechanische beademing nodig hebben.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2020)

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (1965) directeur-generaal van de WHO


Onderzoekers van klinische studies in 28 landen deelden gegevens met de WHO, waaronder gegevens die nog niet waren gepubliceerd. Onderzoekers over de hele wereld hebben de gegevens verzameld en geanalyseerd. Met de steun van deze cruciale partnerschappen heeft de WHO een snelle en betrouwbare aanbeveling kunnen doen voor het gebruik van interleukine-6-receptorblokkers bij ernstige en kritieke COVID-19-patiënten.

'Deze geneesmiddelen bieden hoop voor patiënten en gezinnen die lijden onder de verwoestende gevolgen van ernstige en kritieke COVID-19. Maar IL-6 receptor blokkers blijven ontoegankelijk en onbetaalbaar voor het grootste deel van de wereld -' zei WHO directeur-generaal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. 'De ongelijke verdeling van vaccins betekent dat mensen in lage- en middeninkomenslanden het meest vatbaar zijn voor ernstige vormen van COVID-19. De behoefte aan deze geneesmiddelen is dus het grootst in landen die er momenteel het minst toegang toe hebben. Daar moeten we dringend verandering in brengen.'

Om de toegang tot en betaalbaarheid van deze levensreddende producten te vergroten, roept de WHO fabrikanten op de prijzen te verlagen en voorraden beschikbaar te stellen voor landen met lage en middeninkomens, met name waar COVID-19 in opmars is. De WHO moedigt bedrijven ook aan om in te stemmen met transparante, niet-exclusieve vrijwillige licentieovereenkomsten met gebruikmaking van het C-TAP-platform en de Medicines Patent Pool, of om af te zien van exclusiviteitsrechten.

Bovendien heeft de WHO een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling gelanceerd (pdf 3 pagina’s) voor de prekwalificatie van fabrikanten van interleukine-6-receptorblokkers. De prekwalificatie van innovatieve en biosimilaire producten heeft tot doel de beschikbaarheid van producten met kwaliteitsgarantie uit te breiden, de toegang door marktconcurrentie te verbeteren en de prijzen te verlagen om aan dringende volksgezondheidsbehoeften te voldoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor de internationale volksgezondheid. De grondwet van de WHO, waarin de bestuursstructuur en de beginselen van de organisatie zijn vastgelegd, noemt als belangrijkste doelstelling 'het bereiken door alle volkeren van het hoogst mogelijke niveau van gezondheid.' Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève, Zwitserland, met zes semi-autonome regionale kantoren en 150 veldkantoren wereldwijd. Zij komt jaarlijks bijeen, gewoonlijk in mei.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.