Bijgewerkt: 2 december 2023

De burgemeester kiest

Nieuws -> Politiek

Bron: 11 oud-politici van Amstelveen
06-10-2014

Deze open brief is door 11 oud-politici van PvdA- CDA- GroenLinks en D66-Amstelveen geschreven en ondertekend, naar aanleiding van de nevenfunctie van mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen bij omroep WNL (Wakker Nederland):

'Het besluit van de burgemeester om zitting te nemen in de Raad van Toezicht van de omroep WNL (Wakker Nederland) heeft een discussie veroorzaakt, waarbij naar onze mening de werkelijke hoofdzaak niet wordt genoemd. De teneur van de meeste commentaren is het jaren tachtig credo “dat moet kunnen”. Een credo, waarbij verder nadenken niet wordt gevraagd; je doet maar wat, alles is goed.

Maar de zaak ligt anders. WNL is op initiatief van Telegraafhoofdredacteur Sjuul Paradijs tot stand gekomen. WNL zetten zich op hun eigen website neer als een rechtse journalistiek met een goed humeur voor hard werkend Nederland. WNL is vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum omstreden. Ter rechterzijde wordt meer sympathie voor WNL gevoeld. Maar in deze zaak doet het er helemaal niet toe, wie het gelijk aan zijn zijde heeft.

Het gaat hier over het beeld, dat de burgemeester van zichzelf wil neerzetten en het beeld, dat gebruikelijk is van een burgemeester. Zowel in de politiek als bij de inwoners van een gemeente leeft het beeld van een burgemeester die zich niet politiek profileert, de persoon waarmee alle partijen kunnen praten en waar alle politieke partijen mee kunnen samen werken.

En nu gaat de Amstelveense burgemeester zitting nemen in een politiek gekleurde organisatie. De burgemeester heeft zoals gebruikelijk deze stap voorgelegd aan het College, maar bovendien ook de fractievoorzitters om advies gevraagd. De adviezen waren niet unaniem. In zo’n geval, als de belangen van de gemeente zelf niet om een besluit vragen, is het verstandig om dan niets te doen. Maar de burgemeester vindt, dat ze wel een keuze kan maken. En daarmee wordt de zaak op scherp gezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De achterkant van de ambtsketen van Amstelveen staat de tekst uit het Wilhelmus: 'U dienaer t'aller stondt', een tekst die Willem de Zwijger het meest geëigend leek om verbonden te zijn aan een keten, waarin de raad en de burgemeester als hoofd van de raad, de gemeenschap dienen


Ook burgemeester Van Zanen had een extra functie, namelijk voorzitter van de VVD. Maar dat was hij al, voordat hij burgemeester werd en bovendien is de VVD als organisatie volstrekt acceptabel voor het totale politieke bestel. De collectieve ervaring van de ondertekenaars van deze brief met burgemeesters en gemeenteraden van Amstelveen, gaat tot 40 jaar terug. Geen van de voorgaande burgemeesters zou als burgemeester in functie zijnde, een dergelijke stap hebben genomen.

Maar natuurlijk zijn de tijden veranderd, zal door een aantal mensen gezegd worden en dit ouderwetse gedoe kan overboord gegooid worden. Dat is niet helemaal waar: een burgemeester is een vertrouwenspersoon, mede gebaseerd op de samenbindende opdracht van deze functie. De burgemeester dient zich neutraal op te stellen en voor alle inwoners van Amstelveen er te zijn. Er is een barst in het burgemeestersbeeld gekomen. Burgemeester denk nog eens na. En dat geldt ook voor de fractievoorzitters.'

In alfabetische volgorde:

Fons Baggelaar, oud-gemeenteraadslid PvdA
Hans Dorreboom, oud-gemeenteraadslid PvdA
Gerben Drost, oud-fractievoorzitter PvdA
Nel Dennenbroek, oud-raadslid PvdA
Ton Johannisse, oud-fractievoorzitter CDA
Tonny van Meeteren, oud-raadslid D66
Janet Parlevliet, oud-fractievoorzitter D66
Co de Smalen, oud-raadslid GroenLinks
Anke Smit, oud-raadslid D66
Wijnand Stoeckart, oud-raadslid PvdA
Yeter Tan, oud-wethouder PvdAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.