Bijgewerkt: 30 november 2021

De dienstverlening van het Amstelveenloket is ondermaats!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
05-03-2017

De afgelopen maanden is de SP-Amstelveen meerdere keren benaderd door Amstelveners die boos zijn op de gemeente. Ze voelen zich niet serieus genomen. Ze kloppen aan met een hulpvraag bij het Amstelveenloket die, zonder dat er goed onderzoek wordt gedaan, meteen wordt afgewezen. De SP heeft gesproken met burgers die in actie willen komen.

Vorig jaar al heeft een ernstig zieke man aan de bel getrokken bij de SP. Hij stelde ons in kennis van zijn ingezonden brief aan het NRC. Hierin vertelt hij over zijn bezoek aan het Amstelveenloket, waarbij hij aanklopte voor ondersteuning. Maar deze werd hem keihard geweigerd. En dat terwijl hij verwachtte, dat er een oplossing op maat zou komen voor hem en zijn gezin. Dat is immers wat het college keer op keer verkondigt: “Wie hulp nodig heeft krijgt een voorziening op maat. Niemand wordt in de steek gelaten”. Maar de praktijk is helaas anders.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


De SP is ook in contact met een zwaar teleurgestelde Amstelvener die in de financiële problemen is gekomen. Deze persoon klopte aan bij de gemeente voor een bepaalde voorziening, waarop de mededeling volgde, dat deze niet bestaat. Een regeling, waar al een jaar geleden beleidsregels voor zijn opgesteld die kennelijk onvoldoende bekend zijn bij de ambtenaren aan het loket. De SP vraagt zich dan ook af hoe het kan, dat aan het loket onvoldoende kennis aanwezig is omtrent regelingen binnen de WMO en de Participatiewet.

Drie jaar geleden werd de SP bij de publicatie van het Zwartboek WMO toegezegd, dat er gewerkt werd aan een klantvriendelijker loket. Maar de dienstverlening is nauwelijks verbeterd. Dit wordt ook geconstateerd door de Participatiegroep Minima Amstelveen (PMA) die in juni 2016 hierover een rapport heeft opgesteld. Zo blijkt het ‘digitale loket’ helemaal niet zo digitaal te zijn. Wie bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van de bijzondere bijstand wil doen krijgt een formulier in beeld, dat je niet digitaal kunt invullen, maar noodgedwongen moet uitprinten. Het moet handmatig worden ingevuld en ingeleverd aan het loket. Met de nodige bewijsstukken. Hoe klantvriendelijk zou het zijn als je inderdaad digitaal je aanvragen met de nodige bewijsstukken zou kunnen opsturen? De SP-Amstelveen wil opheldering en stelt daarom schriftelijke vragen aan de wethouder. Als mensen willen reageren n.a.v. dit artikel kan dat: amstelveen@sp.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS