Bijgewerkt: 25 juli 2024

De fractievoorzitters en hun onjuiste beweringen

Nieuws -> Politiek

Bron: J.A.J. Johannisse
10-10-2014

De fractievoorzitters in de Amstelveense gemeenteraad hebben commentaar gegeven op de brief van een aantal oud-raadsleden die gepubliceerd is in de krant en op verschillende websites van 8 oktober 2014. Als algemene regel bij het geven van commentaar op een publicatie geldt, dat men wel het juiste stuk voor zich moet hebben. Als dat niet het geval is, bestaat er grote kans op ongefundeerde en onjuiste beschuldigingen en wartaal. De fractievoorzitters hebben dit zorgvuldigheidsbeginsel volledig uit het oog verloren, hun commentaar is een schoolvoorbeeld van onzorgvuldig handelen.

Zo wordt nergens in de brief het woord “controversieel “ gebruik. Het commentaar van de fractievoorzitters in dus onjuist en misleidend. De fractievoorzitters stellen, dat in de brief van de verontruste oud-raadsleden wordt beweerd, dat het een uitzondering is als het College en fractievoorzitters advies gevraagd wordt over een nevenfunctie van de burgemeester. Maar dat staat er helemaal niet. Een duidelijke miskleun van de fractievoorzitters, want in bedoelde brief staat letterlijk: “De burgemeester heeft, zoals gebruikelijk deze stap voorgelegd aan het college maar bovendien ook de fractievoorzitters ..” Dus hier de tweede onware bewering van de fractievoorzitters.

De fractievoorzitters stellen, dat de opstellers van de brief impliciet het hebben van een politieke nevenfunctie afkeuren, terwijl onze vorige burgemeester zelfs voorzitter van zijn politieke partij was en toch als een vertrouwenspersoon werd beschouwd. Ook hier schieten de fractievoorzitters volledig naast het doel. In de brief van de oud-raadsleden wordt uitgelegd, dat het hebben van een nevenfunctie wel degelijk mogelijk is en wordt als voorbeeld juist onze vorige burgemeester genoemd.

De strekking van de brief van de oud-raadsleden is, dat een burgemeester zich goed moet beraden alvorens zitting te nemen in een politiek gekleurde organisatie. Uit het commentaar van de fractievoorzitters blijkt, dat zij dit beginsel niet onderschrijven. Zoek je eigen weg is hun credo , “dat moet kunnen”. Zij zijn verbaasd, omdat de regels niet gekend zouden worden door de oud-raadsleden, dat slaat waarschijnlijk op de interne advisering door College en fractievoorzitters. Uit het voorgaande is duidelijk, dat dit een pertinent onjuiste bewering is.

En verder is men is teleurgesteld, dat een brief van dergelijke strekking geschreven is. Het probleem is, dat de fractievoorzitters blijkbaar geen discussie willen en dus iedere opmerking over de zaak afkeuren. Ook als de brief niet met een vijandige boodschap komt, maar met het verzoek om nog eens na te denken. Dat mogen deze fractievoorzitters ook nog wel eens doen.

J.A.J. Johannisse, oud-fractievoorzitter CDA-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.