Bijgewerkt: 28 november 2022

De gemeente moet met haar burgers beter communiceren

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
13-02-2013

Een bosje verwijderen, informatie over het ophalen van huisvuil, veranderingen in uw directe omgeving, allemaal zaken waarover de gemeente met u in contact wil treden. Dat gaat niet altijd goed, -constateert D66-Amstelveen. Wanneer kan je als burger nog meedenken en wanneer word je alleen geïnformeerd? Deze processen moeten structuur krijgen.

De fractie van D66 heeft afgelopen maandag een initiatiefvoorstel ingediend om de communicatie met en daarmee de participatie van, inwoners van Amstelveen te verbeteren. De democraten constateren, dat de normale procedures aan alle voorwaarden voldoen, maar dat de praktijk soms uitwijst, dat de communicatie nog te wensen over laat.

In het voorstel roept D66 de gemeente op om o.a. meer gebruik te maken van fysieke berichtgeving, sociale media, internet en persoonlijk contact om de zaken die in de gemeente spelen beter te communiceren met haar inwoners en hen meer bij de besluitvorming te betrekken.

Het initiatiefvoorstel zal in de commissie Algemeen, Bestuur en Middelen behandeld worden. De sociaalliberalen roepen op om het vertrouwen van burgers in de overheid te vergroten, recente voorbeelden tonen aan dat dit nog al eens te wensen over liet. “Een mogelijke daling van vertrouwen heeft te maken met het té laat betrekken van de betrokken inwoners, maar ook met de verwachtingen die in het inspraaktraject van beide kanten leven.

de leur Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Catharina de Leur, raadslid van D66-Amstelveen


Het is daarom goed om op een moderne manier te kijken naar de communicatie en de zo gewenste participatie.” Zo stelt D66-raadslid Catharina de Leur. De democraten willen, dat Amstelveners  op een adequate manier en op het juiste tijdstip worden geïnformeerd over zaken die hen aangaan.

“Ieder besluit treft inwoners op een andere manier. Soms moet er mondeling iets worden uitgelegd, soms kan het via de gemeentelijke website. Altijd dient de insteek te zijn: Hoe kunnen we onze inwoners optimaal informeren en hen aanmoedigen te participeren.” Zo stelt de Leur.

Bij het uitgeven van een nieuw bestemmingsplan kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van sociale media en het per brief informeren van inwoners. Bij het verplaatsen van een boom moet men de omwonenden informeren. Zo kan bijvoorbeeld het plaatsen van een bordje naast de boom in kwestie al flink verhelderend zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.