Bijgewerkt: 7 december 2023

De gemeenteraad van Amstelveen wil hulp voor jonge mantelzorgers

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-10-2014

Op initiatief van GroenLinks-Amstelveen willen alle partijen in de gemeenteraad meer aandacht en ondersteuning voor jongeren die mantelzorg bieden. Jongeren die bijvoorbeeld voor hun ouders moeten zorgen hebben soms geen tijd voor zaken die voor andere jongeren heel gewoon zijn. Dit kan leiden tot overbelasting, maar ook tot klachten op latere leeftijd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Stieneke Kruijer, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Eén op de 10 jongeren onder de 18 jaar treedt op als mantelzorger voor een langdurig ziek, of gehandicapt gezinslid. Dat vergt in sommige gevallen zoveel van hun tijd, dat zij naast school niet toekomen aan zaken die voor hen heel belangrijk zijn, zoals sporten, uitgaan en afspreken met vrienden. GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer: “Het is belangrijk, dat de gemeente oog heeft voor deze jonge mantelzorgers. Signalen, dat een jonge mantelzorger overbelast raakt moeten vroegtijdig opgemerkt worden. Dan moet vervangende hulp ingezet worden. Ook de mogelijkheid om te praten met lotgenoten is belangrijk.”

Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, die allerlei zorgtaken overdraagt naar de gemeente. Daarin gaat het over huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassing, maar ook over de ondersteuning van mantelzorgers. GroenLinks vindt het belangrijk, dat daarbij de jonge mantelzorgers niet worden vergeten.

Daarom diende ze een motie in die uiteindelijk door de hele raad gesteund is. Stieneke Kruijer: “Het mag niet zo zijn, dat deze jonge mantelzorgers als gevolg van de zorg voor hun ouder(s) zelf onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze verdienen een steun in de rug, we hebben nu geregeld, dat het college van B en W dat ook echt gaat regelen. ”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.