Bijgewerkt: 13 juli 2024

De gemeenteraad ziet lokale journalistiek vooral bij RTV-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Johan Th. Bos
21-01-2016

De Amstelveense journalist Johan Th. Bos regeert op de uitlatingen van lokale politici over de stand van zaken over de Amstelveense journalistiek op zijn weblog:

De plaatselijke politiek heeft in de raadscommissie Burgers en Samenleving op 20 januari 2016 gepraat over de lokale journalistiek. Die bestaat trouwens vrijwel uitsluitend uit de lokale omroep, volgens de gemeente. De titel van de notitie die B en W hadden geproduceerd mocht dan heten ‘Koester lokale journalistiek’, maar dat heeft kennelijk alleen te maken met de gesubsidieerde tak, dat wil zeggen RTV Amstelveen (de lokale omroep red.). Wethouder Maaike Veeningen (D66) liet nog even weten, dat de gemeente jegens de lokale omroep nu eenmaal een wettelijke verplichting heeft, in afwijking van andere media.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Journalist Johan Th. Bos in oktober 2015


De journalistiek moet onafhankelijk blijven, constateerde de commissie wel, wat GroenLinks er niet van weerhield de mogelijkheid te opperen een verslaggever op kosten van de gemeente bij – is ie weer – RTVA te laten werken. Dat ging andere fracties wel een beetje ver. RTVA heeft een huurschuld bij de gemeente van 22 mille, maar mag die in natura betalen, door filmproducties voor haar te leveren tegen een ‘zakelijk’ tarief, wat natuurlijk de concurrentie met andere producenten een tikkeltje moeilijk maakt. Want ja, het beschikbare budget moet wel de totale huursom ophoesten.

In de notitie werden diverse scenario’s genoemd om met RTVA, die een extra subsidie van 170.000 euro heeft gevraagd (maar niet gekregen), door te gaan. Krachtens een nieuwe mediawet moet een lokale, of streekomroep minimaal 100.000 inwoners gaan bedienen. Dat betekent een streekomroep, met Aalsmeer en Uithoorn erbij. Of aanhaken bij RTV Noord-Holland. En er zijn nog andere scenario’s mogelijk. De VVD zei blij te zijn met de notitie. Maar, betoogden fractievoorzitter Bakker van Burgerbelangen (BBA) en commissielid Hulsman van het CDA, niet alléén RTVA.

Dat beaamden de andere fracties wel, maar het weerhield er niet van vrijwel uitsluitend over die omroep te praten. Logisch, want de geldelijke problemen daar waren in feite oorzaak van de notitie. Kernvraag: hoe behouden wij de lokale omroep voor de toekomst. Het stuk was ook na overleg met RTVA tot stand gekomen, waarbij geen enkel ander medium werd betrokken. Maar de SP miste in het stuk werkelijk nieuwe initiatieven. En Hulsman had toch een beetje vragen over de schuldderving bij een omroep via overheidsgeld, dat aan voorlichtende filmproducties wordt besteed.

D66 noemde lokale journalistiek belangrijk voor democratie en politieke besluitvorming, juichte uiteraard de notitie van partijgenote Maaike Veeningen toe, maar had het ook verder louter over RTVA. Vraag was nog wel bij die fractie, hoe professionele journalistiek zich zou kunnen onderscheiden van die der vrijwilligers (voornamelijk het bestand van RTVA uitmakend), terwijl ook nog het feit speelt, dat met moderne online media in feite iedereen zich journalist kan noemen. Maar het mag met de lokale journalistiek allemaal wel een beetje spannender, vond Bakker. Of de rest van de commissie dat ook vindt werd niet duidelijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.