Bijgewerkt: 3 december 2022

De griep groeit in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
05-01-2011

In de winter circuleren altijd griepvirussen in Nederland. Dat wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden. Uit de peiling onder huisartsen van het NIVEL blijkt, dat er nog geen sprake is van een griepepidemie – meldt het RIVM.

Er waren in week 51 (20 tot en met 26 december 2010) 23 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten. Op 6 januari 2011 volgt de schatting voor week 52. Als er twee weken achtereen meer dan 51 per 100.000 mensen griepachtige klachten heeft spreken we in Nederland officieel van een griepepidemie.

Typen griep

In Nederland circuleren op dit moment twee typen griepvirussen. Het gaat nu om het griepvirus A(H1N1) 2009 (voorheen bekend als Mexicaanse griep) en om een type B griepvirus. In het jaar 2009 was er sprak van een bijzondere situatie, omdat er een nieuw griepvirus circuleerde dat fundamenteel afweek van de bekende griepvirussen. Daarom kreeg dit type griep een eigen naam (Mexicaanse griep). Dit jaar wordt de Mexicaanse griep gezien als een seizoensgriepvirus.Roel Coutinho (directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het NOS journaal over terugkeer van Mexicaanse griep op 4 januari 2011

Gegevens griep

Opname in het ziekenhuis en overlijden ten gevolge van de A(H1N1) 2009 griep is nog steeds meldingsplichtig. Het griepvirus B en andere seizoensgriepvirussen zoals A(H3N2) zijn niet meldingsplichtig. Vanwege deze meldingsplicht heeft het RIVM alleen gegevens over het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door A(H1N1) 2009 griep.

Dit overzicht geeft dus een onderrapportage van de griepsituatie in Nederland. Ten eerste ontbreken gegevens voor andere grieptypes, en ten tweede wordt lang niet bij alle opnames en sterftegevallen onderzoek naar het voorkomen van griep gedaan.

Het RIVM heeft in het griepseizoen 2010-2011 tot en met 4 januari in totaal 43 meldingen van ziekenhuisopnames vanwege de A(H1N1) 2009 griep gekregen. Daarvan zijn drie mensen overleden, twee kinderen en één volwassene. Bij de laatste was sprake van ernstig onderliggend lijden.

De leeftijdsverdeling van mensen die vanwege de A(H1N1) 2009 griep in het ziekenhuis zijn opgenomen is vergelijkbaar met het beeld in het seizoen 2009-2010. Ook in jongere leeftijdsgroepen worden relatief veel ziekenhuisopnames gezien.

Buitenland

Het beeld in Nederland wijkt op dit moment niet in belangrijke mate af van het beeld in andere Europese landen. Wel is in enkele landen, waaronder België, op basis van de daar geldende criteria, nu al sprake van een griepepidemie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.