Bijgewerkt: 11 augustus 2022

De griepprik wordt uitgebreid met extra groepen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIIVM
20-09-2021

De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan mensen die om medische redenen extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus. De Gezondheidsraad adviseerde op 20 september 2021 de doelgroep voor de griepprik uit te breiden met enkele specifieke groepen  die ook baat hebben bij een griepprik, zoals zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht – meldt RIVM het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Zelf melden. De staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   heeft aangegeven dat mensen uit deze extra groepen  zich al dit jaar mogen melden bij de huisarts voor een gratis griepprik. Er zijn voldoende vaccins beschikbaar. Mensen die behoren tot de extra doelgroepen kunnen zelf tussen 1 oktober en 1 november contact opnemen bij de eigen huisarts. Zij krijgen de vaccinatie uiterlijk in december 2021.

Foto Amstelveen
(Bron: Peilstations participerend in Nivel Zorgregistraties eerste lijn/RIVM - 2021)

Incidentie van griepachtige klachten 2016-2021


Mensen van 60 jaar en ouder of mensen die voor een andere aandoening normaliter al een uitnodiging ontvingen hoeven zich niet te melden. Zij krijgen net als in eerdere jaren de uitnodiging van de huisarts. VWS besluit later of de nu door de Gezondheidsraad als kwetsbaar aangemerkte mensen ook in de toekomst een gratis griepprik krijgen en daar een uitnodiging voor zullen ontvangen.

De griepprik is gratis voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door het griepvirus mogen de griepprik gratis halen. Op basis van de meest recente onderzoeken adviseert de gezondheidsraad die laatste groep uit te breiden. Het is namelijk gebleken dat er meer groepen zijn met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van de griep.

-Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)

-Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.

-Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.

-Mensen met epilepsie

-Kinderen met psychomotore aandoeningen

-Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben

-Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)

-Mensen met dementie

-Mensen met cochleaire implantaten

-Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap

-Mensen met een verstandelijke beperking die niet ineen instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts

Bekijk het pdf Infographic uitbreiding doelgroepen griepprik en lees Voor wie is de griepprik?

Griep: stand van zaken. Er is weinig griep in Nederland, maar er worden wel besmettingen met RS  respiratoir syncytieel -virus en een aantal andere luchtwegvirussen gevonden. Afgelopen week (6 t/m 12 september) bezochten 14 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische drempel. In de negen ingestuurde monsters die zijn afgenomen bij patiënten met acute klachten aan de luchtwegen in de afgelopen week werd twee maal (22%) RSV  Respiratoir Syncytieel Virus , één maal (11%) humaan metapneumovirus en geen influenzavirus, rhinovirus, enterovirus, SARS  severe acute respiratory syndrome -CoV  coronavirus -2, seizoens coronavirus en parainfluenzavirus  gevonden. Dit blijkt uit de gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ).  De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de coronapandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.