Bijgewerkt: 19 mei 2024

De leden van SP-Amstelveen wandelden tegen de armoede

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen/Verenigde Naties
18-10-2022

Op maandag 17 oktober 2022 hebben de leden van SP-Amstelveen een speciale wandeling gehouden door Amstelveen om aandacht te vragen voor armoede in de gemeente. Deze dag is niet toevallig gekozen. Zo hebben de Verenigde Naties 30 jaar geleden 17 oktober uitgeroepen tot (International Day for the Eradication of Poverty) Internationale Dag voor Uitroeiing van Armoede. Anno 2022 leven wereldwijd zo’n 1,3 miljard mensen in armoede, van wie de helft kinderen.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2022)

De SP-wandeltocht aan de Amsterdamseweg op 17 oktober 2022

Het Thema van 2022 is: Waardigheid voor iedereen in de praktijk. De verbintenissen die we samen aangaan voor sociale rechtvaardigheid, vrede en de planeet. Waardigheid voor iedereen in de praktijk is het overkoepelende thema van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede voor 2022-2023. De waardigheid van de mens is niet alleen een grondrecht op zich, maar vormt de basis van alle andere grondrechten. Daarom is "waardigheid" geen abstract concept: het behoort aan iedereen toe. Vandaag de dag ervaren veel mensen die in aanhoudende armoede leven dat hun waardigheid wordt ontkend en niet wordt gerespecteerd.

Armoede en ongelijkheid zijn niet onvermijdelijk. Ze zijn het resultaat van bewuste beslissingen of het uitblijven van maatregelen die de armsten en gemarginaliseerden in onze samenleving buitenspel zetten en hun fundamentele rechten schenden. Het stille en aanhoudende geweld van armoede - sociale uitsluiting, structurele discriminatie en ontkrachting - maakt het moeilijker voor mensen die in extreme armoede gevangen zitten om eraan te ontsnappen en ontkent hun menselijkheid.

De COVID-19-pandemie heeft deze dynamiek aan het licht gebracht, waarbij lacunes en tekortkomingen van het socialezekerheidsstelsel aan het licht zijn gekomen, alsook structurele ongelijkheden en diverse vormen van discriminatie die de armoede verergeren en bestendigen. Daarnaast vormt de klimaatcrisis nieuw geweld tegen mensen die in armoede leven, aangezien deze gemeenschappen onnodig worden belast door het vaker voorkomen van natuurrampen en aantasting van het milieu, wat leidt tot de vernietiging van hun huizen, gewassen en bestaansmiddelen.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2022)

De SP-Amstelveen leden genieten van de warme tomatensoep bij het raadhuis op maandag 17 oktober 2022. Chris Schaeffer voorzitter van SP-Amsterdam schept de tomatensoep op

Dit jaar is het de 35ste verjaardag van de Werelddag voor de uitbanning van extreme armoede en de 30e verjaardag van de Internationale Dag voor de uitbanning van armoede. Deze dag eert de miljoenen mensen die in armoede leven en hun dagelijkse moed en erkent de essentiële wereldwijde solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben om armoede uit te roeien en alle vormen van discriminatie te bestrijden.

Ook in een welvarende gemeente als Amstelveen leven duizenden mensen rond of onder de armoedegrens. De razendsnel gestegen kosten voor huisvesting, levensmiddelen en energie het afgelopen jaar hebben de situatie er niet beter op gemaakt.

SP-Amstelveen vraagt met deze wandeltocht aandacht voor de inwoners en huishoudens in financiële nood. De start was om 13 uur bij de ingang van het Dr. Jac. P. Thijssepark aan de Prins Bernhardlaan in de wijk Patrimonium. Via de Prins Bernhardlaan ging de stoet via de Amsterdamseweg naar de Dorpsstraat en het Oude Dorp. Onderweg gingen de SP’ers in gesprek met voorbijgangers. Veel mensen namen de flyers geïnteresseerd in ontvangst.

Rond 14.00 uur eindigde de wandeling op de parkeerplaats van het gemeentehuis aan de Laan van Nieuwer-Amstel. Hier wachtte alle aanwezigen, inclusief voorbijgangers en sympathisanten, geheel volgens de SP-traditie een warme beker tomatensoep. Deze werd vanuit de speciale SP-kar ingeschonken door Heidi Bouhlel, werkzaam op het SP-hoofdkantoor en statenlid in Noord-Holland en regiovertegenwoordiger Chris Schaeffer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.