Bijgewerkt: 19 april 2024

De lijst met kritieke geneesmiddelen bijgewerkt voor radiologische en nucleaire noodsituaties

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
28-01-2023

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op 27 januari 2023 haar lijst bijgewerkt van geneesmiddelen die in voorraad moeten worden gehouden voor radiologische en nucleaire noodsituaties, samen met beleidsadvies voor het juiste beheer ervan. Deze voorraden omvatten medicijnen die blootstelling aan straling voorkomen of verminderen, of verwondingen behandelen zodra blootstelling heeft plaatsgevonden.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2023)

Dr. María P. Neira (1962) heeft een diploma Geneeskunde en Chirurgie (Universiteit van Oviedo, Spanje), en een specialisatie in Endocrinologie en Metabole Ziekten aan de Université René Déscartes, Parijs. Dr. Nera is sinds 2005 directeur van de afdeling Volksgezondheid en Milieu bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

'In noodsituaties met straling kunnen mensen worden blootgesteld aan straling in doses variërend van verwaarloosbaar tot levensbedreigend. Overheden moeten snel behandelingen beschikbaar maken voor mensen in nood' - zegt dr. Maria Neira, waarnemend adjunct-directeur-generaal a.i. van de Healthier Populations Division van de WHO. 'Het is essentieel dat regeringen bereid zijn om de gezondheid van de bevolking te beschermen en onmiddellijk te reageren op noodsituaties. Dit omvat onder meer het klaar hebben van levensreddende medicijnen die de risico's verminderen en verwondingen door straling behandelen.'

Voorwoord

'Een integraal onderdeel van het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van noodsituaties op gezondheidsgebied en op het gebied van milieugezondheid is het verstrekken van beleidsadvies en het verlenen van bijstand aan de lidstaten bij het versterken van hun nationale capaciteit voor paraatheid, respons en herstel na noodsituaties. Dit werk draagt bij aan de implementatie van de International Health Regulations (2005) (IHR) en aan het bereiken van een van de ambitieuze doelen van het 13de wereldwijde werkprogramma van de organisatie: de gezondheid van drie miljard mensen verbeteren tegen 2023.

Vanaf mei 2022 meldde bijna de helft van de WHO-lidstaten dat het hen nog steeds ontbrak aan essentiële elementen van paraatheid voor stralingsnoodsituaties als onderdeel van de jaarlijkse rapportage aan de WHO over de toestand van de nationale kerncapaciteiten in het kader van de IHR. Essentiële elementen van de reactie van de volksgezondheid op gezondheidscrises zijn onder meer nationale capaciteit om risico's te identificeren en te beoordelen, om noodgezondheidsdiensten te verlenen en functionele gezondheidsfaciliteiten te onderhouden (bijvoorbeeld ambulances, ziekenhuizen, laboratoria, apotheken), een gekwalificeerd personeelsbestand en voldoende hoeveelheden van de noodzakelijke medische benodigdheden en apparaten.

De COVID-19-pandemie en andere noodsituaties op gezondheidsgebied en humanitaire crises hebben duidelijk gemaakt dat toegang tot medische benodigdheden en apparaten moet worden gewaarborgd voor tijdig en efficiënt casemanagement (zowel diagnose als behandeling) van ziekten. Dit kan worden aangepakt door nationale voorraden van essentiële geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan te leggen of door middel van passende alternatieve regelingen voor toegang tot dergelijke voorraden via overeenkomsten met fabrikanten of buurlanden.

Foto Amstelveen
(Bron WHO - 2023)

Dr. Michael Joseph Ryan (1965) is een Ierse epidemioloog en voormalig traumachirurg, gespecialiseerd in infectieziekten en volksgezondheid. Hij is uitvoerend directeur van het Health Emergency Programme van de Wereldgezondheidsorganisatie en leidt het team dat verantwoordelijk is voor de internationale inperking en behandeling van COVID-19

Dit document beschrijft protocollen en praktijken om te zorgen voor de essentiële elementen van een nationale voorraad medische tegenmaatregelen voor stralingsnoodgevallen, met name van de geneesmiddelen die nodig zijn om stralingsletsel te behandelen. Het behandelt ook de governance en het beheer van dergelijke voorraden. Het vervangt het WHO-rapport uit 2007 over de ontwikkeling van voorraden voor stralingsnoodsituaties. Het bevat bijgewerkte informatie over de farmaceutische elementen van voorraden en aanvullende informatie over geneesmiddelen die onlangs zijn goedgekeurd voor de klinische behandeling van stralingsletsels in verschillende landen.

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van een wereldwijd netwerk van experts en partners. We willen hen allemaal bedanken voor hun steun aan de missie van de WHO, waarmee ze hebben bijgedragen aan het vergroten van de wereldwijde paraatheid voor radiologische en nucleaire noodsituaties.'

Lees ook de publicatie: National stockpiles for radiological and nuclear emergencies: policy advice (Nationale voorraden voor radiologische en nucleaire noodsituaties: beleidsadvies pdf 66 pagina’s Engels)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.