Bijgewerkt: 30 juni 2022

De luchtkwaliteit door vuurwerk tijdens jaarwisseling was zeer slecht

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
01-01-2017

In de eerste uren van 2017 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd “zeer slecht” volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex - meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1118 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen gedaald tot normale waarden. In de noordelijke provincies gaat dit langzamer en zullen de concentraties waarschijnlijk in de loop van de ochtend terugkeren naar normaal.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2017)

Dit is het dataportaal behorend bij het RIVM-project Vuurwerk 2016-2017. Zie voor alle informatie hierover de website www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl


Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten konden last ondervinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Veel smog door het vuurwerk boven Amstelveen


Aan het einde van het symposium 'Samen meten aan luchtkwaliteit' op 7 december 2016 heeft het RIVM stofsensoren uitgedeeld. Een groep geïnteresseerde vrijwilligers kon hiermee zelf tijdens de jaarwisseling het [relatieve] effect van vuurwerk op de hoeveelheid fijn stof meten. De eerste resultaten laten zien, dat de sensoren goed in staat waren om de effecten van het vuurwerk te registreren. De door de sensoren gemeten stofconcentraties waren kort na middernacht op veel locaties 3 tot 10 keer zo hoog als daarvoor. De komende weken zullen de resultaten nader worden uitgewerkt en worden vergeleken met de officiële metingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.