Bijgewerkt: 5 maart 2024

De luchtkwaliteit rond de jaarwisseling gaat verslechteren

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
31-12-2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de luchtkwaliteit rond de jaarwisseling 2022-2023 vooral in plaatsen waar vuurwerk afgestoken wordt, korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt, ondanks de verwachte wind en regen, plaatselijk hoge concentraties fijnstof. Deze hoge concentraties kunnen gezondheidsklachten geven.

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een verminderde longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Enorme rookontwikkeling in Westwijk Amstelveen in de buurt van de Schweitzerlaan tijdens het afsteken van het vuurwerk op 1 januari 2022

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD (chronic obstructive pulmonary disease), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Check de luchtkwaliteit. Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten. Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens oud en nieuw zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via het Samen Meten Dataportaal. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.

Meer informatieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.