Bijgewerkt: 3 december 2021

De motie 'Burgervoogdij' is unaniem door de gemeenteraad aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
05-10-2019

GroenLinks-Amstelveen riep het college in een motie op om de mogelijkheden van de inzet van burgervoogdij te onderzoeken. Dit is bedoeld voor kinderen die te maken krijgen met een door de kinderrechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel, waarbij het ouderlijk gezag nu overgaat naar een voogdij instelling.

Woensdagavond 2 oktober 2019 is op initiatief van GroenLinks-Amstelveen in de gemeenteraad de motie 'Burgervoogdij? Natuurlijk!' unaniem aangenomen. De motie roept op om de inzet van burgervoogden in Amstelveen mogelijk te maken. Een burgervoogd is iemand, vaak uit het netwerk van een kind, die als ouders geen gezag meer kunnen uitoefenen, het gezag overneemt. Momenteel neemt een gezinsvoogd, werkzaam bij een gezinsvoogdijinstelling, dan het gezag over. Inzet van een burgervoogd kan kinderen weer het gevoel geven erbij te horen. Het biedt een duurzame verbinding met iemand uit het eigen netwerk of de eigen leefomgeving. Inzet van burgervoogden zorgt ervoor dat deze kinderen binding blijven houden met de lokale gemeenschap.

De motie die door Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg is omarmd roept op om samen met direct betrokkenen (kinderen, ouders, netwerk en jeugdhulpverleners) te onderzoeken of burgervoogdij in Amstelveen in concrete zaken kan worden ingezet. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zal burgervoogdij actief onder de aandacht worden gebracht van iedereen die met voogdij te maken heeft. De motie werd door bijna alle partijen mee ingediend en is een initiatief van GroenLinks raadslid Gert Jan Slump. Eerder initieerde hij een door alle partijen mee ingediende motie over het recht van ouders en kinderen om met behulp van anderen eerst zelf een plan te maken op het moment dat jeugdhulp wordt ingeschakeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gert Jan Slump raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 28 maart 2018


Gert Jan Slump raadslid van GroenLinks-Amstelveen: 'Binnen de jeugdhulp moet het vanzelfsprekend zijn dat jeugdhulp samenwerkt met ouders en kinderen en hun netwerk. Ook als het erop aankomt en ouders zelf niet meer kunnen zorgen moet het normaal zijn dat kinderen en ouders recht hebben om te kiezen voor voogdij door iemand uit de eigen omgeving.' Suzanne Piet raadslid van PvdA-Amstelveen vult aan: 'Het kan erg fijn zijn voor een kind dat er iemand is die rust brengt in zo’n onzekere tijd.' Bas Zwart raadslid VVD-Amstelveen voegt daaraan toe: 'De burgervoogd biedt deze kinderen een zeer nodige stabiele relatie.' Marga van Herteryck (BBA) noemt het initiatief 'een warme stap in de goede richting om jonge inwoners nooit in de kou te laten staan.' En Saloua Chaara (D66) tenslotte benadrukt dat 'een burgervoogd iemand is die altijd aan je kant staat waar je als kind ook woont en hoeveel je ook meegemaakt hebt.' Ook andere fracties (CDA, AVA, ChristenUnie en SP) steunden deze motie over burgervoogdij in Amstelveen, de eerste op gemeentelijk niveau over dit onderwerp in Nederland. Bij de uitwerking zal worden samengewerkt met de Alliantie Burgervoogdij. De Alliantie wil dat het binnen vijf jaar vanzelf spreekt om bij een gezagsbeëindiging eerst te kijken of iemand in de omgeving van de jeugdige de burgervoogdij op zich wil nemen. Voor meer informatie zie www.burgervoogd.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS