Bijgewerkt: 28 november 2022

De motie Regelarme bijstand van GroenLinks-Amstelveen is aangenomen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
18-12-2020

De gemeenteraad van Amstelveen wil de bijstandsregels versoepelen, zodat mensen makkelijker kansen kunnen grijpen om aan het werk te komen. Een ruime meerderheid in de raad stemde woensdag 16 december 2020 in met een motie die GroenLinks-Amstelveen samen met bbA, PvdA en ChristenUnie indiende.

Foto Amstelveen
(Bron GL-Amstelveen - 2018)

Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen


De motie vraagt het college om het voorbeeld van andere gemeenten te volgen en de regels waar mogelijk soepel toe te passen. GroenLinks raadslid Stieneke Kruijer: 'In deze coronatijden zijn meer mensen gedwongen een bijstandsuitkering aan te vragen. Ook mensen die dat vorig jaar nog niet voor mogelijk hadden gehouden.' Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels. Dit kan erg belemmerend en demotiverend werken. Het is daarom van belang dat Amstelveen de regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct hun recht op een uitkering verliezen. Bijzondere tijden vragen om bijzondere regels.

'Onderzoek wat kan binnen de wet en kijk daarbij naar voorbeelden in andere gemeenten ́, vraagt GroenLinks aan de wethouder. De afgelopen jaren onderzochten vijf gemeenten hoe versoepeling van de regels mensen in de bijstand helpt om kansen te grijpen. De resultaten van dat onderzoek dienen voor Amstelveen als voorbeeld. Nu investeren in ruimhartigheid moet voorkomen dat er in de toekomst extra geld nodig is voor schuldhulpverlening. Het is bovendien winst dat mensen met een regelarme bijstand beter de regie over eigen leven houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.