Bijgewerkt: 7 december 2023

De opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C

Nieuws -> Milieu

Bron: Verenigde Naties
15-11-2023

Wereld 'massaal op weg om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C', benadrukt António Guterres secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de lancering van het rapport van het VN-Verdrag inzake klimaatverandering

Hieronder volgt de boodschap van VN-secretaris-generaal António Guterres over de lancering van het syntheserapport van de nationaal vastgestelde bijdragen van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering:

De wereld slaagt er niet in om grip te krijgen op de klimaatcrisis. Dat is de boodschap van het jongste rapport van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dat nog meer bewijsmateriaal levert dat de wereld nog steeds grotendeels op koers ligt om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken en de ergste klimaatcatastrofes te vermijden.

Foto Amstelveen
(Bron UN - 2023)

DOEL VAN DE MAAND. 'Ik ben hier vandaag om vanaf het begin het waanzinnige dak van de wereld uit te roepen: de gletsjers trekken zich terug, maar wij kunnen dat niet. We moeten een einde maken aan het tijdperk van de fossiele brandstoffen.' António Guterres, UN secretaris-generaal, spreekt vanaf de voet van de Mount Everest

Zoals uit het rapport blijkt, stagneerde de mondiale ambitie het afgelopen jaar en zijn de nationale klimaatplannen opvallend slecht afgestemd op de wetenschap. Volgens de huidige nationale plannen zal de mondiale uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 9 procent toenemen, vergeleken met het niveau van 2010. Toch is de wetenschap duidelijk: de emissies moeten tegen het einde van dit decennium met 45 procent zijn gedaald ten opzichte van het niveau van 2010 om het doel te bereiken om de mondiale temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken.

Nu de realiteit van de klimaatchaos gemeenschappen over de hele wereld teistert – met steeds heviger overstromingen, branden en droogtes – is de kloof tussen noodzaak en actie dreigender dan ooit. Stap voor stap vooruitgang is niet voldoende. Het is tijd voor een klimaatambitie-supernova in elk land, stad en sector. De tijdlijnen voor een netto-nulpunt moeten worden versneld, zodat de ontwikkelde landen zo dicht mogelijk bij 2040 komen en de opkomende economieën zo dicht mogelijk bij 2050.

Tegelijkertijd moeten landen de capaciteit voor hernieuwbare energie aanzienlijk vergroten, steenkool geleidelijk afschaffen – tegen 2030 in de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en tegen 2040 voor de rest van de wereld – en alle fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen, in overeenstemming met het bereiken van een mondiaal netto nulpunt in 2050, als onderdeel van een rechtvaardige en rechtvaardige transitie.

Regeringen moeten samenkomen om de noodzakelijke financiering, steun en partnerschappen op een rij te zetten om de ambitie in hun nationale klimaatplannen te vergroten en deze plannen snel in daden om te zetten. En de ontwikkelde landen moeten het vertrouwen herstellen door hun financiële verplichtingen na te komen. De 28ste VN-conferentie over klimaatverandering moet de plek zijn om de kloof in de klimaatambities dringend te dichten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.