Bijgewerkt: 12 juni 2024

De politieke agenda van de vijf Amstelveense partijen

Nieuws -> Politiek

Bron: Herbert Raat
26-04-2010

Bijgevoegd ter informatie de politieke agenda van de 5 partijen ( VVD, CDA, BBA, OCA en CU) die het college willen vormen in Amstelveen. Tevens vindt u in bijlage de aanbiedingsbrief. De stukken zijn afgelopen vrijdag 23 april 2010 aan de gemeenteraad gestuurd.

Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de uitslagen van de gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad van Amstelveen op woensdag 3 maart 2010 heeft diverse malen politiek overleg plaats gevonden tussen de verschillende fracties. Na deze onderhandelingen hebben de fracties van de VVD, BBA, CDA, OCA en CU overeenstemming bereikt over de politieke agenda 2010-2014 alsmede over de verdeling van de wethoudersportefeuilles. Zowel de politieke agenda als de wethoudersportefeuilles treft u in de bijlagen aan.

Wij menen voorts, dat het gelet op de negatieve ontwikkeling van de gemeentefinanciën goed is om het aantal wethouders te verminderen van 5 naar 4 wethouders. Het voorgeschreven informeren van de burgemeester als bedoeld in artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet omtrent de uitkomsten van de collegeonderhandelingen heeft plaats gevonden op maandag 19 april 2010.

Voor de door de gemeente verleende ambtelijke ondersteuning tijdens het proces zijn wij zeer erkentelijk. Met deze politieke agenda willen wij de uitdagingen van de komende periode graag aan gaan. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met alle partijen in de raad.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van de VVD, BBA, CDA, OCA en de CU,

Herbert Raat (VVD), Linda Roos  (BBA), Jan-Willem Groot (CDA), Henk Fokkink (OCA), Jacqueline Koops (CU)
Download de politieke agenda 2010 - 2014 (pdf, 573 kB).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.