Bijgewerkt: 24 juni 2024

De reactie van de EU Commissie op COVID-19

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Europese Commissie
24-02-2020

De Coronavirusziekte 2019 (COVID-19) is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2, een virus dat nauw verwant is aan het SARS-virus. De ziekte is de oorzaak van de uitbraak van het coronavirus 2019-20. Het wordt voornamelijk verspreid tussen mensen via ademhalingsdruppels van geïnfecteerde personen, wanneer zij hoesten of niezen. De tijd van blootstelling aan het begin van de symptomen ligt over het algemeen tussen 2 en 14 dagen. Verspreiding kan worden beperkt door handen wassen en andere hygiënemaatregelen.

Mensen kunnen weinig symptomen hebben of koorts, hoesten en kortademigheid ontwikkelen. Gevallen kunnen overgaan tot longontsteking en multi-orgaanfalen. Er is geen vaccin of specifieke antivirale behandeling op dit moment, met behandeling van de symptomen, ondersteunende zorg en experimentele maatregelen worden de zieken geholpen. Het sterftecijfer van het geval wordt geschat op tussen de 1% en 3%.

De Europese Commissie werkt op alle fronten aan de ondersteuning van de inspanningen om de COVID-19-uitbraak aan te pakken. Dit omvat een voortdurende coördinatie met de lidstaten om informatie te delen, de behoeften te beoordelen en te zorgen voor een coherente reactie in de hele EU. De Commissie financiert ook onderzoek, biedt steun aan via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en ondersteunt China met medische noodvoorraden om de uitbraak bij de bron aan te pakken.

Foto Amstelveen
(Bron NIAID - 2020)

Vanaf 23 februari 2020 zijn 121 gevallen en drie sterfgevallen gemeld in de EU/EEA (European Economic Area) en het VK: 79 gevallen in Italië (drie geïmporteerd, 76 lokaal verworven), 16 gevallen in Duitsland (twee geïmporteerd, 14 lokaal verworven), 12 gevallen in Frankrijk (vijf geïmporteerd, zeven lokaal verworven), negen gevallen in het Verenigd Koninkrijk (acht geïmporteerd, één lokaal verkregen), twee gevallen in Spanje (twee geïmporteerd), één geval in België (geïmporteerd), één geval in Finland (geïmporteerd) en één geval in Zweden (geïmporteerd). Er zijn twee doden gemeld in Italië en één in Frankrijk


Wat heeft de Europese Commissie gedaan sinds de uitbraak van COVID-19 in China werd gemeld?

1) Op EU-niveau coördineert de Commissie met de lidstaten via drie belangrijke mechanismen: -Het vroege waarschuwings- en reactiesysteem, -Het Gezondheidsbeveiligingscomité, -Het communicatorsnetwerk van het Gezondheidsbeveiligingscomité. Deze hulpmiddelen ondersteunen samenwerking, snelle informatie-uitwisseling, snelle monitoring en coördinatie van paraatheid en responsmaatregelen op COVID-19.

2) De Commissie, met steun van relevante EU-agentschappen, met name het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), verstrekt technische richtsnoeren met betrekking tot : risicobeoordelingen; casusdefinitie voor diagnose en gerichte rapportage van vermoedelijke en bevestigde gevallen; preventie en bestrijding van infecties in instellingen voor gezondheidszorg; advies voor reizigers; bijgewerkte informatie over therapeutica en vaccins; contact tracing op vliegtuigen; beheer van toegangspunten en aanbevelingen van de luchtvaartsector. Bovendien biedt het gezamenlijk optreden van de lidstaten Healthy Gateways, gefinancierd door de EU, begeleiding en training over toegangspunten, evenals een ander gemeenschappelijk optreden, SHARP (versterkte internationale gezondheidsvoorschriften en paraatheid in de EU) inzake laboratoriumparaatheid.

3) De Commissie coördineert de verlening van bijstand aan China en financiert de transportkosten van de repatriëringsvluchten van de EU-lidstaten.

Foto Amstelveen
(Bron NIAID - 2020)

Geografische distributie van COVID-19 in de EU / EEA en het VK, vanaf 23 februari 2020 volgens de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)


4) Om de wereldwijde paraatheid, preventie en beheersing van het virus te vergroten, wordt nieuwe financiering ter waarde van € 232 miljoen toegewezen aan verschillende sectoren, namelijk: - € 114 miljoen zal de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ondersteunen, met name het globale plan voor paraatheid en respons. Dit is bedoeld om de paraatheid voor en de respons op de volksgezondheid te bevorderen in landen met zwakke gezondheidsstelsels en beperkte veerkracht. Een deel van deze financiering is onderworpen aan de instemming van de begrotingsautoriteiten van de EU. - Er is gepland € 15 miljoen toe te wijzen aan Afrika, onder meer aan het Instituut Pasteur Dakar, Senegal ter ondersteuning van maatregelen zoals snelle diagnose en epidemiologische surveillance. - € 100 miljoen, waarvan € 90 miljoen voor een publiek-privaat partnerschap met de farmaceutische industrie op zoek naar een vaccin en 10 miljoen voor onderzoeksprojecten over epidemiologie, diagnostiek, therapeutica en klinisch management in beheersing en preventie. - € 3 miljoen toegewezen aan het EU-mechanisme voor civiele bescherming voor repatriëringsvluchten van EU-burgers uit Wuhan, China.

Is de EU voorbereid en uitgerust om de verspreiding van COVID-19 te beheersen? De lidstaten informeren de Commissie voortdurend en delen informatie over hun mate van paraatheid. Volgens de informatie die door de nationale autoriteiten is verstrekt, is er over het algemeen een grote mate van paraatheid bij landen met responsmaatregelen om de gevallen in de EU te behandelen en om verdere doorgifte binnen en naar de EU te beperken. Op 13 februari 2020 bracht een buitengewone Gezondheidsraad van EPSCO alle lidstaten op politiek niveau bijeen om maatregelen te bespreken en te coördineren om de verspreiding van de uitbraak van COVID-19 te beperken en verdere voorbereidingsmaatregelen die in de toekomst moeten worden overwogen.

Foto Amstelveen
(Bron NIAID - 2020)

Dit beeld van de scanelektronenmicroscoop toont SARS-CoV-2 (geel)-ook bekend als 2019-nCoV


In reactie op de conclusies van de Raad van deze vergadering zijn de belangrijkste acties waaraan de Commissie bezig is met de follow-up de voortdurende risicobeoordeling en richtsnoeren voor reisadvies; verhoogde paraatheid als de uitbraak escaleert naar de volgende fase; en activering van bestaande financieringsmechanismen ter ondersteuning van de lidstaten inzake paraatheid en reactie op de COVID-19. Andere belangrijke acties zijn onder meer onderzoek naar gezamenlijke aanbestedingen voor mogelijke behoeften aan beschermende uitrusting en versterkte ondersteuning van het Gezondheidsbeveiligingscomité bij het verstrekken van op elkaar afgestemde informatie in de hele EU over het virus, detectie, gebruik van uitrusting, enz.

Hoe ondersteunt de Commissie de repatriëring van EU-onderdanen uit China? De Europese Commissie heeft een 24/7 coördinatiecentrum voor noodhulp dat repatriëringsvluchten coördineert met EU-lidstaten. De Commissie verstrekt EU-lidstaten financiering tot 75% van de transportkosten van deze repatriëringsvluchten via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft de repatriëring van 447 EU-burgers uit Wuhan, China, vergemakkelijkt. Eind januari brachten twee Franse vliegtuigen 346 EU-burgers terug, terwijl Duitsland ook één repatriëringsvlucht uitvoerde, die 101 EU-burgers terugbracht. Een derde repatriëringsvlucht werd georganiseerd door Frankrijk, waarbij meer dan 70 EU-burgers werden gerepatrieerd die zich nog in Wuhan bevonden.

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming heeft ook het laatste deel van Londen naar de respectieve lidstaten van 95 EU-burgers medegefinancierd, teruggebracht op een Britse repatriëringsvlucht. Ook stuurde Italië onder het EU-mechanisme voor civiele bescherming twee vliegtuigen voor de repatriëring van EU-burgers die in quarantaine waren geplaatst op de Diamond Princess-cruise die sinds begin februari in Yokohama, Japan was aangemeerd.

Wat doet de EU om China te steunen? De Europese Commissie coördineert de levering van medische noodhulp aan China via het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Vanaf 21 februari 2020 is meer dan 30,5 ton persoonlijke beschermingsmiddelen aan China geleverd door Frankrijk, Duitsland, Italië, Letland en Estland. De transportkosten werden medegefinancierd door het EU-mechanisme voor civiele bescherming. -De eerste 12 ton kwam als een onmiddellijk eerste aanbod van bijstand, via de eerste repatriëringsvluchten vanuit Frankrijk en Duitsland eind januari. -Op 14 februari stuurde Italië 1,5 ton beschermende overalls en maskers naar het Chinese Rode Kruis in Beijing. -Op 19 februari stuurde Frankrijk een vliegtuig naar Wuhan met een lading van 20 ton chirurgische maskers, handschoenen, thermometers en ontsmettingsmiddel, inclusief materiaal uit Letland en Estland. -Op 23 februari vertrok een Oostenrijks vliegtuig uit Wenen met beschermende uitrusting, waaronder maskers, handschoenen, beschermende kleding en ontsmettingsmiddel. De Commissie staat klaar om China verder te helpen. Het Europees coördinatiecentrum voor noodhulp blijft de lidstaten bereiken om mogelijke bijdragen van persoonlijke beschermingsmiddelen in kaart te brengen die in de nabije toekomst aan China zullen worden geleverd.

Hoe wordt het gezondheidsrisico in Europa beoordeeld met betrekking tot COVID-19? Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) volgt de uitbraak door middel van epidemiologische inlichtingenactiviteiten en biedt risicobeoordelingen om de EU-lidstaten en de Europese Commissie te begeleiden bij hun responsactiviteiten. Het ECDC staat voortdurend in contact met de Europese Commissie, de volksgezondheidsautoriteiten in de EU-lidstaten, China en andere landen en de Wereldgezondheidsorganisatie voor de beoordeling van deze uitbraak. ECDC publiceert ook dagelijkse samenvattingen en risicobeoordelingen voor EU-burgers.

Welk door de EU gefinancierd onderzoek is er gaande naar COVID-19? Op 31 januari 2020 lanceerde de Commissie een verzoek om blijken van belangstelling voor onderzoeksvoorstellen over het nieuwe coronavirus. Er wordt een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek dat de klinische zorg voor met het virus geïnfecteerde patiënten zal verbeteren, evenals de algemene respons op de volksgezondheid. Het Innovative Medicines Initiative (IMI) heeft zijn plan aangekondigd om begin maart een versnelde oproep tot het indienen van voorstellen voor het nieuwe coronavirus te lanceren.

Bovendien financiert de EU al verschillende lopende onderzoeksprojecten die zich opnieuw hebben gericht op de aanpak van de uitbraak van COVID-19. Het PREPARE-project zorgt bijvoorbeeld voor de paraatheid van onderzoek van klinische behandelingslocaties en het gebruik van geharmoniseerde onderzoeksprotocollen in heel Europa via hun netwerk van 3000 ziekenhuizen en 900 laboratoria in 42 landen. Een ander door de EU gefinancierd project, het European Virus Archive GLOBAL (EVAg), heeft al meer dan 1.000 kits ter ondersteuning van de diagnose van het nieuwe coronavirus beschikbaar gesteld aan 79 landen wereldwijd.Zijn voedingsmiddelen geïmporteerd uit China veilig? Er is geen melding gemaakt van overdracht van COVID-19 via voedsel. Daarom is er geen bewijs dat voedingsmiddelen die in de Europese Unie worden geïmporteerd in overeenstemming met de toepasselijke dier- en volksgezondheidsvoorschriften voor de invoer uit China een risico vormen voor de gezondheid van EU-burgers in verband met COVID-19. Bovendien zijn vanwege de diergezondheidssituatie in China slechts enkele producten van dierlijke oorsprong toegelaten voor invoer vanuit de EU in de EU, op voorwaarde dat ze voldoen aan strenge gezondheidseisen en aan controles zijn onderworpen.

Is er een vaccin beschikbaar? De Commissie, met relevante EU-agentschappen, is actief betrokken bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. In dit stadium concentreert de Commissie haar financieringsinspanningen op onderzoek met een tijdig effect op de huidige noodsituatie voor de volksgezondheid als gevolg van COVID-19, inclusief op de ontwikkeling van diagnostiek en therapeutica. Dit is in overeenstemming met de financiering door de Commissie van 10 miljoen euro voor noodonderzoek die in de vroege stadia van de uitbraak beschikbaar werd gesteld. Vaccinontwikkeling wordt aangepakt via CEPI (de Coalition for Epidemic Preparedness Innovation), een initiatief, waaraan de Commissie bijdraagt.

De Commissie coördineert met de Wereldgezondheidsorganisatie en andere onderzoekfinanciers om ervoor te zorgen dat lacunes in het onderzoek worden gedekt. Dit gebeurt voornamelijk via het 'GlopID-R' -netwerk voor wereldwijde onderzoekssamenwerking voor de voorbereiding op infectieziekten, waarvan het secretariaat door de EU wordt gefinancierd. De Wereldgezondheidsorganisatie en GloPID-R hebben op 11 en 12 februari een wereldwijd onderzoeks- en innovatieforum georganiseerd om onderzoeksprioriteiten op 10 verschillende thematische gebieden te identificeren. Meer informatie over de nieuwe onderzoeksactie van de Commissie is beschikbaar en ook over het huidige door de EU gefinancierde onderzoek naar coronavirus.

Waar komen Coronavirussen vandaan? Coronavirussen zijn virussen die tussen dieren circuleren, maar van sommige is ook bekend dat ze de mens beïnvloeden. Nadat ze mensen hebben besmet, kan de overdracht tussen mensen doorgaan. Het is bekend dat een breed scala aan dieren de bron van coronavirussen is. Het respiratoire syndroom van het Midden-Oosten coronavirus (MERS-CoV) is bijvoorbeeld afkomstig van kamelen en het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) is afkomstig van civet-katten. Meer informatie over coronavirussen is beschikbaar op de ECDC-factsheet.

Wat is de wijze van verspreiding? Hoe (gemakkelijk) verspreidt het zich? Terwijl dieren de bron van het virus zijn, verspreidt COVID-19 zich nu van de ene persoon naar de andere (overdracht van mens op mens). Er is momenteel onvoldoende epidemiologische informatie om te bepalen hoe gemakkelijk en duurzaam dit virus zich onder mensen verspreidt. Het lijkt voornamelijk te worden overgebracht via ademhalingsdruppeltjes die mensen niezen, hoesten of uitademen. De incubatieperiode voor COVID-19 (d.w.z. de tijd tussen blootstelling aan het virus en het begin van symptomen) wordt momenteel geschat op vijf tot zes dagen, variërend tot 14 dagen. Hoewel het bekend is dat het virus kan worden overgedragen, wanneer een geïnfecteerd individu symptomen heeft, zijn er nog steeds onzekerheden over de vraag of milde of asymptomatische gevallen het virus kunnen overdragen. Als mensen met COVID-19 tijdig worden getest en gediagnosticeerd en rigoureuze maatregelen voor infectiebeheersing worden toegepast, is de kans op langdurige overdracht van mens op mens in gemeenschapssituaties in de EU / EER laag. Systematische implementatie van infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen waren effectief bij het beheersen van SARS-CoV en MERS-CoV.

Wat zijn de symptomen van COVID-19? Van wat we tot nu toe weten, kan het virus milde, griepachtige symptomen veroorzaken, zoals koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, pijn in de spieren en vermoeidheid. Meer ernstige gevallen ontwikkelen ernstige longontsteking, acuut ademnoodsyndroom, sepsis en septische shock die kunnen leiden tot de dood van de patiënt. Mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken gevoeliger te zijn voor ernstige ziekten.

Is er een behandeling voor de ziekte veroorzaakt door COVID-19? Er is geen specifieke behandeling voor deze ziekte, dus de behandeling van patiënten met coronavirus-gerelateerde infecties is om de klinische symptomen (bijv. Koorts) te behandelen. Ondersteunende zorg (bijv. Ondersteunende therapie en monitoring, zuurstoftherapie, vloeistofbeheer en antivirale middelen) kan zeer effectief zijn voor geïnfecteerden. Is er een vaccin tegen COVID-19? Er zijn momenteel geen vaccins tegen coronavirussen, waaronder COVID-19. Daarom is het erg belangrijk om een infectie te voorkomen of de verdere verspreiding na een infectie te beperken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.