Bijgewerkt: 7 december 2021

De sociale woningvoorraad van Amstelveen is gedecimeerd

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
19-09-2011

GroenLinks-Amstelveen is geschrokken van de gevolgen van Rijksmaatregelen op de voorraad sociale huur woningen in Amstelveen. Uit vragen die GroenLinks hierover gesteld heeft blijkt, dat van de 8437 goedkope sociale huurwoningen er slechts 857 overblijven als alle aangekondigde Rijksmaatregelen doorgevoerd worden, dit is vooralsnog wel de verwachting.

Het afgelopen jaar heeft het Rijk al een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op de sociale woningmarkt. Het energielabel wordt verrekend in de huurprijs, huishoudens met een inkomen hoger dan 33.000 euro hebben geen recht meer op een sociale huurwoning. Een andere regeling door het Rijk voorgesteld, dat huren stijgen in gebieden waar sociale huurwoningen schaars zijn, gaat waarschijnlijk ook door.

Tessa van Wijnen: Het is eigenlijk van de zotte, dat we dit hebben moeten vragen, deze maatregelen zijn lang van te voren aangekondigd, evenals de mogelijke impact. In de Woonvisie wordt er niet meer over gezegd, dan dat we voldoende woningen hebben en dat de scheefwoners voor zoveel problemen zorgen.

van Wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen


Uit antwoorden op de door GroenLinks gestelde vragen blijkt, dat 90% van de goedkope sociale huurwoningen en 73% van de totale sociale huurwoningvoorraad geliberaliseerd zal worden bij volledige doorvoering van Rijksmaatregels, dat betekent dat het niet langer sociale huurwoningen zullen zijn. Ook zal hoogstwaarschijnlijk een deel van de particuliere voorraad op termijn verdwijnen.

Tessa van Wijnen: Het College stelt dan nog dat het allemaal heel langzaam zal gaan door het lage aantal verhuizingen. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Het speerpunt van dit College is het verhogen van het aantal verhuizingen, het bevorderen van de doorstroming. Met andere woorden: als dit beleid succesvol blijkt, zal het aantal sociale huurwoningen sneller dalen.

Het College heeft aangegeven, naast de reeds lopende plannen, niets bij te willen bouwen, anders dan voor studenten en senioren. Daarmee wordt het des te belangrijker de bestaande voorraad sociale huurwoningen, die net toereikend is, scherp in de peiling te houden. In de Woonvisie wordt echter reeds aangegeven, dat een deel van de voorraad inderdaad wordt vrijgegeven en dat gezocht wordt naar mogelijkheden sociale huurwoningen te verkopen om betaalbare koopwoningen te creëren.

Tessa van Wijnen: GroenLinks vindt het erg belangrijk een betaalbaar huur- en koopsegment te ontwikkelen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het aantal sociale huurwoningen, dat we nodig hebben. We hebben als Raad steeds gezegd voldoende sociale huurwoningen te willen houden voor de huishoudens die daarop zijn aangewezen.

Ik moet echter constateren, dat er in de Woonvisie totaal geen rekening is gehouden met de risico’s die onze voorraad loopt. De Woonvisie heeft erg lang op zich laten wachten. GroenLinks betreurt het, dat de extra tijd niet gebruikt is om er een beter onderbouwd en doordacht beleid in te zetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.