Bijgewerkt: 8 december 2021

De tweede coronavirus uitbraak in verzorgingshuis 't Huis aan de Poel

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-06-2020

De SP-Amstelveen heeft de wethouder (Marijn van Ballegooijen van de PvdA red.) meerdere keren bevraagd over de situatie in de verpleeghuizen en in instellingen voor mensen met een beperking of met psychiatrische problematiek in Amstelveen. De antwoorden zijn tot op heden bijzonder teleurstellend. Zo weten wij nog steeds niet hoeveel bewoners van genoemde instellingen zijn overleden aan het corona virus. Evenmin weten we of medewerkers inmiddels standaard worden getest bij de GGD. Wat we wél weten is dat er inmiddels een tweede uitbraak in het Huis aan de Poel is.

Omdat de SP van mening is dat er open moet worden gecommuniceerd over de situatie heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het College B en W van Amstelveen. De SP wil onder meer weten wat een college dat zichzelf pro-actief noemt op het gebied van de lokaal te nemen maatregelen heeft ondernomen om het gevreesde virus te bestrijden en naar de toekomst om een tweede uitbraak te voorkomen. Er moet meer worden gedaan dan alleen de RIVM richtlijnen opvolgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


Nu er voldoende beschermende middelen voorhanden zijn, dient zich de vraag aan hoe het mogelijk is dat het virus, waarschijnlijk door personeel, weer binnen de muren van een verpleeghuis terecht is gekomen. Wat zijn de afspraken wat dit betreft met de verpleeghuizen en de instellingen? Organisaties zoals de Stichting Brentano kunnen dan wel zélf het beleid mogen bepalen, maar als de volksgezondheid in het geding is dan verwacht de SP dat het college haar taken serieus neemt. Er moet duidelijk gecommuniceerd worden met de instellingen dat nóg meer coronagevallen te allen tijde voorkomen dienen te worden.Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen, stand van zaken coronavirus in verpleeghuizen en instellingen

Aanleiding. De SP-Amstelveen heeft uit meerdere bronnen vernomen dat er een tweede corona uitbraak is in het verzorgingshuis Huis aan de Poel. De SP heeft meerdere keren er bij de wethouder op aangedrongen om openheid van zaken te geven met betrekking tot het aantal corona slachtoffers en het aantal corona geïnfecteerde bewoners en medewerkers in de Amstelveense verpleeghuizen en instellingen. De beantwoording van onze, tot nu toe informeel en mondelinge, vragen is op zijn zachtst gezegd onbevredigend te noemen. De SP vindt dat zich verschuilen achter RIVM richtlijnen niet de juiste opstelling is van een college dat zegt graag pro-actief te willen werken. Op 13 juni 2020 waren er ruim 63 geteste coronapatiënten in onze gemeente. Dit is een hoger aantal per 100.000 inwoners dan in de ons omringende gemeenten. Iets, waar de SP zich zorgen over maakt. In de grafiek zien we begin juni ook een stijging van het aantal corona gevallen. Omdat de SP van mening is dat er openlijk gecommuniceerd moet worden over corona brandhaarden stellen wij het college de volgende vragen.

1) Is het college bekend met de tweede corona uitbraak aan het Huis aan de Poel? Zo ja, welke actie heeft het college hierop ondernomen? Zo niet, waarom niet?
2) Is het college voornemens om de oorzaak van deze tweede uitbraak te onderzoeken en te delen met de raad? Zo niet, waarom niet?
3) Is deze tweede uitbraak in het Huis aan de Poel de oorzaak van het gestegen aantal corona gevallen begin juni?
4) Zijn er nog meer instellingen, waar nu al een tweede uitbraak is?
5) Welke maatregelen heeft het college, naast de te volgen richtlijnen van het RIVM, op lokaal niveau getroffen om het corona virus te bestrijden?
6) Beschikt het college over de aantallen slachtoffers en door corona geïnfecteerden in de verpleeghuizen en instellingen? Zo ja, waarom worden deze niet verstrekt aan de raad? Zo niet, waarom niet?
7) Overledenen en geïnfecteerden zijn aanvankelijk niet getest op corona. Per wanneer is men daarmee gestart?
8) Zijn alle werknemers van verpleeghuizen en instellingen inmiddels getest bij de GGD? Zo niet, waarom niet?
9) Zij alle werknemers van verpleeghuizen en instellingen inmiddels voorzien van beschermende kleding en mondkapjes? Zo niet waarom niet?
10) Wat is de strategie van het college om een tweede uitbraak in de andere verpleeghuizen en instellingen te voorkomen? Welke afspraken zijn hieromtrent met genoemde instellingen gemaakt?
11) Welke middelen gaat het college hierbij inzetten?

Vriendelijke groet, Marina Casadei namens de SP-Amstelveen fractie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.