Bijgewerkt: 1 december 2022

De waterschapsbelastingen kunnen lager

Nieuws -> Politiek

Bron: Water Natuurlijk
24-02-2015

Water Natuurlijk, de grootste partij in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat met een 5-puntenplan zien, dat de waterschapsbelastingen de komende jaren lager zouden moeten kunnen worden. Met het plan getiteld ‘Water? Natuurlijk Betaalbaar’ pleit de partij voor maatregelen die leiden tot lagere kosten én mooiere resultaten. Zo wil de partij fors inzetten op winst halen uit de circulaire economie, watervervuiling verplicht aan de bron aanpakken en wil zij inwoners stimuleren zelf meer maatregelen te laten nemen die bijdragen aan een beter waterbeheer in de stad, bijvoorbeeld door hun tuin regenklaar te maken.

Foto Amstelveen
(Foto Ineke Key - 2015)

Sander Mager, kandidaat voor Water Natuurlijk


Sander Mager, kandidaat voor Water Natuurlijk: ‘Als waterschappen ergens van bekend zijn, dan is het van de  rekening die jaarlijks op de mat valt. Logisch, dat u er op wilt kunnen vertrouwen dat u niet meer betaalt dan nodig, en dat dit geld goed wordt benut. Water Natuurlijk laat met dit plan zien, dat juist een duurzaam waterbeheer tot lagere kosten én tot mooiere resultaten leidt.’ Het waterschap heeft volgen Water Natuurlijk bijvoorbeeld veel mogelijkheden om geld te verdienen met duurzame maatregelen. Zo kunnen waterschappen grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, zelf veel energie opwekken en warmte/koude opslag realiseren. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen worden omgebouwd naar grondstoffen-, energie- of waterfabrieken. Deze investeringen verdienen volgens Water Natuurlijk zichzelf terug en kunnen leiden tot lagere waterschapsbelastingen.

De partij wil verder het principe van de vervuiler betaalt veel consequenter doorvoeren. Volgens Water Natuurlijk leiden nog te vaak leiden de goeden onder de verspillers en vervuilers. Door vaker te controleren en strenger te handhaven wil Water Natuurlijk overtreders steviger aanpakken. Mager: ‘Blauwalg wordt veelal veroorzaakt, doordat er teveel koeienmest in het water terecht komt. En nog schrikbarend veel tuinders gebruiken nog steeds bestrijdingsmiddelen die ook in het grond- en oppervlaktewater terecht komen. Het waterschap maakt veel kosten om die vervuiling uit ons water te halen.

Terecht maken mensen zich ook steeds meer zorgen over microplastics en medicijnresten. Water Natuurlijk wil, dat al deze problemen aan de bron aangepakt worden. Zodat al deze stoffen nooit in het water terecht komen. Dan hoeven we ook geen kosten te maken om ze eruit te halen. Dus elk ziekenhuis moet verplicht een pharmafilter installeren, en elke boer moet maatregelen nemen om afspoeling van mest te voorkomen. En word je toch betrapt op watervervuiling, dan moet je ook financieel op de blaren zitten.’

Water Natuurlijk wil ook experimenten met nieuwe financiële prikkels voor duurzaam waterbeheer door bewoners. Denk bijvoorbeeld aan een korting op je waterschapsbelasting voor bewoners met een regenbestendige tuin.  Het vijfpuntenplan omvat verder voorstellen voor een eerlijkere benutting van de belastingopbrengsten en kostendeling door combinatie van waterveiligheidsmaatregelen met recreatie en natuur. Het volledige plan is te vinden op de website www.stemnatuurlijk.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.