Bijgewerkt: 4 maart 2024

De weekmarkt op het Stadsplein wordt niet vaker verplaatst

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
10-02-2012

De weekmarkt op het Stadsplein Amstelveen wordt de komende tijd niet vaker verplaatst voor evenementen op en rond het stadsplein. Wethouder Groot  (CDA) van onder andere Economie deed deze toezegging na vragen van GroenLinks in de vergadering van de gemeenteraad op 8 februari 2012. GroenLinks-raadslid Albert Maarse: 'Wij vinden de weekmarkt voor Amstelveen te belangrijk om er vaak mee te schuiven. De markt verdient blijvend een goede plek.'

markt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Weekmarkt in Amstelveen


Het College was aanvankelijk van plan de markt vaker te verplaatsen om ruimte te maken voor evenementen op en rond het Stadsplein, zoals voor een kerstmarkt. Om dat mogelijk te maken moest de marktverordening worden aangepast: van de huidige drie naar acht verplaatsingen per jaar. Dit plan veroorzaakte veel onrust onder de marktkooplui en bezoekers van de markt.

Zij vreesden, dat te vaak verplaatsen de loop uit de markt zou halen, omdat mensen op een gegeven moment niet meer weten wanneer er nou wel, of geen markt is, zoals in andere plaatsen wel gebeurd is. Ook is de weekmarkt een regelmatig uitje voor veel oudere Amstelveners. Zij kunnen en willen hun wekelijkse bezoekje aan de markt niet missen.

In de raad werd gesproken over een voorstel van VVD, D66 en PvdA om een plan te maken om het héle Stadshart gezelliger te maken, bijvoorbeeld door een andere inrichting van het Stadsplein en door de Rembrandtweg beter bij het centrum te betrekken. GroenLinks wil, dat de markt in deze plannen wordt meegenomen, zodat de weekmarkt ook beter wordt van dit plan.

Maarse  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Albert Maarse, raadslid van GL-Amstelveen: 'Zo wordt er een hoop onrust weggenomen en is het voor iedereen duidelijk, dat we de markt serieus nemen als een belangrijke trekker in het Amstelveense Stadshart.'


GroenLinks heeft de wethouder daarom gevraagd om bij de ontwikkeling van plannen voor het Stadshart te kijken, of àls het nodig is om de markt te verplaatsen voor evenementen, het niet beter is om de markt misschien definitief een stukje op te schuiven in plaats van vaak te verplaatsen, bijvoorbeeld gedeeltelijk naar de Rembrandtweg. Dat moet dan wel zo gebeuren, dat de nieuwe locatie tenminste net zo goed is als de huidige.

Ook vroeg GroenLinks om het aantal verplaatsingen in de marktverordening niet te veranderen totdat het veelomvattende plan voor het Stadshart klaar is. Wethouder Groot heeft vervolgens ruimhartig toegezegd beide verzoeken in te willigen.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.