Bijgewerkt: 17 april 2024

De zorg moet beter bij de particuliere klinieken in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
06-06-2018

Particuliere klinieken kennen een grote diversiteit in de zorg die zij leveren en zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse zorglandschap. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over het infectiepreventiebeleid en over het operatief proces binnen de particuliere klinieken nu blijkt dat in de getoetste klinieken de vigerende richtlijnen op dit gebied onvoldoende worden nageleefd.

De kwaliteit en veiligheid van zorg laat bij veel particuliere klinieken nog te wensen over. Dat blijkt vandaag uit twee publicaties van de IGJ. Particuliere klinieken zijn klinieken die gespecialiseerd zijn in bepaalde planbare ingrepen. Bijvoorbeeld nieuwe knieën, nieuwe heupen, oogbehandelingen of cosmetische ingrepen. De afgelopen jaren heeft de inspectie al meerdere keren gesignaleerd dat de kwaliteit van zorg in een groot aantal gevallen niet voldoet. Het toezicht op deze klinieken is geïntensiveerd, maar de gewenste en noodzakelijke verandering blijft uit.

Kwaliteit van zorg. Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat ze goede zorg krijgen in deze klinieken. Dat is niet overal zo. De inspectie heeft specifiek zorgen over de volgende thema’s:

-De time out procedure (stopmoment voor de operatie om te controleren of alles klopt);
-Infectiepreventie (het risico op infecties zo laag mogelijk houden);
-Controles bij klaarmaken en toedienen van high risk medicatie (medicatie die met een injectie of infuus worden toegediend);
-Zijn de zorgverleners bekwaam en bevoegd om met medische apparatuur om te gaan en is deze apparatuur tijdig onderhouden?
-Informed consent (recht van de patiënt om goed geïnformeerd ja of nee te zeggen tegen een behandeling en eventuele verdoving).
-Toezicht is geïntensiveerd, maar de gewenste en noodzakelijke verandering blijft uit

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het resultaat van een niet correct uitgevoerde infectiepreventie tijdens een zogenaamde trigger finger operatie. Het is een aandoening van de pezen in de hand en vingers. Oorzaak is een zwelling in de pees of een vernauwing van de schede rond de pees. Als de corticosteroid injectie niet helpt, wordt het probleem opgelost door een vrij eenvoudige chirurgische procedure (gewoonlijk poliklinisch, onder lokale verdoving). De chirurg zal de schede doorsnijden die de pees beperkt in zijn beweging


Gericht toezicht. De IGJ heeft de afgelopen jaren het toezicht op de particuliere klinieken uitgebreid. De IGJ voert meer inspectiebezoeken uit en richt zich hierbij op de belangrijkste risico’s. Daarnaast is de IGJ in gesprek met onder meer de klinieken, het ministerie van VWS, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de wetenschappelijke verenigingen om er samen voor te zorgen dat de veiligheid en kwaliteit van zorg op het gewenste niveau komt.

In haar toezicht let de IGJ scherp op bovenstaande thema’s. Bij situaties, waar de veiligheid in het geding is of, waar geen bereidheid is om te verbeteren grijpt de IGJ in. Sinds 2015 is het toezicht op de particuliere klinieken geïntensiveerd. De rapporten ‘Het Resultaat Telt 2014 Particuliere Klinieken’ en ‘Toezicht particuliere klinieken 2014: de schouders eronder’ gaven daartoe alle aanleiding. Lees ook het rapport: Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere Klinieken nog beter (pdf 37 pagina’s). Lees ook het artikel op basis van het onderzoek van Elsevier Weekblad: De Beste particuliere klinieken van 2018Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.