Bijgewerkt: 30 november 2021

Depots van PostNL in Amstelveense garageboxen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
04-11-2011

De schriftelijke vragen, die zojuist namens de fractie van GroenLinks in Amstelveen naar het College van B en W zijn gestuurd. De vragen betreffen het gebruik door PostNL van garageboxen in Amstelveen als distributiepunt.

Geacht college,

De postbode gaat verdwijnen bij PostNL (voorheen TNT Post). Daarvoor in de plaats komen zogenoemde postbezorgers. Dat zijn goedkopere krachten die veelal voor het minimumloon in een bepaalde wijk post bezorgen. De postbezorgers krijgen een pakket post afgeleverd aan huis, of zij halen het pakket op bij een verdeelpunt. Verdeeldepots zijn voor PostNL goedkoper, dan bezorging van postpakketten bij postbezorgers aan huis.


Grotere kaart weergeven Gargeboxen in Kotter in Amstelveen

GroenLinks heeft vernomen dat PostNL een aantal depots runt in Amstelveense garageboxen. Zo zijn er onder meer afhaalpunten in garageboxen aan Watercirkel (Groenelaan) en Kotter (Waardhuizen). Naar verluidt zouden er ongeveer 10 van dergelijke depots in Amstelveen in bedrijf zijn.

Het gebruik van garageboxen voor bedrijfsdoeleinden is in veel gevallen strijdig met het bestemmingsplan. Bij de boxen zijn geen faciliteiten voor de medewerkers, zoals een toilet. Daarnaast komen vrachtwagens van PostNL de pakketten afleveren, terwijl de boxen vaak in woonstraten zijn gelegen.

Het oneigenlijk gebruik van garageboxen leidde eerder in andere gemeenten tot klachten van buurtbewoners. In bijv. Enschede en Delft besloot de gemeente daarom handhavend op te treden en het gebruik van garages door TNT niet langer toe te staan.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:  1. Is het college op de hoogte van het oneigenlijk gebruik van garageboxen door PostNL voor het uitleveren van postpakketten aan postbezorgers? Zijn deze activiteiten in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen?

  2. Hanteert de gemeente als uitgangspunt dat garageboxen niet gebruikt mogen worden voor bedrijfsactiviteiten? Zo nee, welke criteria worden gebruikt bij het toetsen of een garagebox wel of niet gebruikt mag worden voor bedrijfsmatige activiteiten?

  3. Is het college bereid om handhavend op te treden tegen dit oneigenlijk gebruik? En wat gaat het college doen om te voorkomen dat PostNL het oneigenlijk gebruik van  garageboxen verder uitbreidt?


In afwachting van uw antwoord, namens de fractie van GroenLinks-Amstelveen, Albert MaarseAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS