Bijgewerkt: 24 juni 2024

Diabetes grootste bedreiging volksgezondheid

Nieuws -> Gezondheid

Bron: KNMP
12-11-2007

Als er niets verandert, dan is diabetes volksziekte nummer 1 in de toekomst. Naar verwachting zal puur door de vergrijzing het aantal mensen met diabetes in 2020 met 32% zijn gestegen. Als de huidige trend in ongezond leven zich voortzet, zal dit percentage nog hoger uitvallen. Dit is een zware belasting voor de gezondheidszorg- meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

Wereld Diabetes Dag

Op Wereld Diabetes Dag (14 november) wordt in meer dan 1100 apotheken in Nederland de Bloedsuikertest gehouden om aandacht te vragen voor dit probleem.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat behandeling van diabetes in een vroeg stadium duidelijke gezondheidswinst oplevert. Het is aannemelijk dat vroegtijdige diagnose de gemeenschap geld zal besparen.

Diabetes Amstelveen
(WDD - 2007)

Het logo van de World Diabetes Day


Daarom is het belangrijk diabetes in een vroeg stadium te ontdekken. Op tijd behandelen beperkt de gevolgen. Daarom kan iedereen met een verhoogd risico op diabetes van 14 november t/m 7 december 2007 terecht in een groot deel van de apotheken in Nederland. Kijk op www.apotheek.nl  welke apotheken wanneer meedoen. Vorig jaar zijn ruim 120.000 mensen getest in de apotheek. Ruim 7% van hen had een verhoogde waarde. 

Op Wereld Diabetes Dag worden medewerkers van het CBS in Voorburg en Heerlen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Bloedsuikertest. De verwachting is dat zij beter scoren dan gemiddeld, omdat er al veel aandacht is voor gezond leven. Een gezonde kantine en wandelen in de lunchpauze maken hier onderdeel van uit.

Situatie in Nederland

Van de 800.000 Nederlanders met diabetes, zijn er zo'n 250.000 die diabetes hebben zonder het te weten. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft anno 2005 van diabetes een speerpunt gemaakt. Het doel is om de diabeteszorg in Nederland te verbeteren. De diabetesorganisaties in Nederland én het ministerie van VWS zijn van mening dat zeker tweederde van de mensen met diabetes onvoldoende goede diabeteszorg krijgt.

Jaarlijks aantal nieuwe patiënten

Uit huisartsenregistraties valt af te leiden dat er in 2003 72.500 maal de diagnose diabetes is gesteld. Het ging om 36.300 mannen en 36.200 vrouwen.

Specifieke bevolkingsgroepen

De beschikbare cijfers over diabetes bij allochtonen zijn gebaseerd op de situatie in de grote Nederlandse steden. Bijna 10% van de Nederlandse bevolking is van niet-westerse afkomst. In de grote steden in de Randstad vormen niet-westerse allochtonen 40% van het totaal.

- Turken en Marokkanen: boven de 45 jaar heeft 44% van de mannen en 26% van de vrouwen type 2 diabetes. Dat is ongeveer drie tot zes keer zo veel als het percentage blanke bevolking van die leeftijd. Meer Turkse en Marokkaanse vrouwen dan mannen hebben diabetes.

- Surinamers/Antillianen (met name de Hindoestaanse Surinamers): boven de 60 jaar heeft 37% diabetes, zowel mannen als vrouwen. Bij Creoolse vrouwen loopt het aantal zelfs op tot 70% boven de leeftijd van 70 jaar. Dit is voor een groot deel te verklaren door het meer voorkomen van obesitas bij deze groep vrouwen.

- Marokkaanse kinderen hebben een grotere kans op type 1 diabetes. Kinderen van Surinaamse en Turkse afkomst hebben juist weer minder risico dan kinderen van Nederlandse afkomst. Het is niet duidelijk waarom.

Externe links: Diabetes mellitus Diabetesvereniging Nederland

World Diabetes DayAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.