Bijgewerkt: 7 december 2021

Dierenwelzijn moet centraal staan in keuze dierenambulance

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
08-12-2014

GroenLinks-Amstelveen heeft in de raadscommissie RWN van 2 december 2014 aandacht gevraagd voor de situatie rondom de dierenambulance. De gemeente is 15 november een contract aangegaan met Dierenbescherming Noord-Holland-Zuid en dierenambulance de Ronde Venen. Dierenambulance Amsterdam is daardoor na 30 jaar belangeloze inzet buitenspel gezet. De wethouder heeft toegezegd met alle partijen opnieuw om de tafel te gaan zitten.

Dierenambulance Amsterdam heeft de afgelopen 36 jaar de dierennoodhulp in Amstelveen verzorgd zonder daar een vergoeding voor te krijgen. Vorig jaar besloot het toenmalige College hier geld voor vrij te spelen en is dierenambulance Amsterdam tweemaal benaderd om een offerte in te sturen. Ze reageerden volgens de huidige wethouder, Peter Bot (BBA), te laat op deze verzoeken, waardoor is omgekeken naar een andere dierenambulance.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Tessa van Wijnen, gemeenteraadslid van GroenLinks-Amstelveen aan het woord


Tessa van Wijnen:’ Het is natuurlijk fantastisch, dat er nu geld is voor dierennoodhulp, maar wel raar om een organisatie, waar je feitelijk heel tevreden over bent, te verwijten dat ze onvoldoende hard om geld vragen’. GroenLinks heeft zich geërgerd over de wijze, waarop deze vrijwilligersorganisatie, wat de Dierenambulance Amsterdam in hoofdzaak is, aan de kant wordt gezet. De gemeente voerde in augustus al gesprekken met andere dierenambulances over een contract, terwijl ze nog gebruik maakten van de gratis diensten van Dierenambulance Amsterdam en geen intentie hadden ze daarvoor te betalen. Dit blijkt onder andere uit beantwoording van vragen die GroenLinks hier eerder schriftelijk over stelde.

Tessa van Wijnen: ‘Door deze werkwijze wordt de schijn gewekt, dat het er alleen maar om gaat, dat het een goedkoop contract is, dat kan niet de bedoeling zijn.’ GroenLinks vindt, dat een investering in dierennoodhulp in eerste instantie moet leiden tot het verbeteren van de dierennoodhulp. Er worden in Amstelveen ongeveer 800 ritten per jaar gereden voor zwerfdieren, of in het wild levende dieren, waar iets mee is. De dierenambulance draagt ook bij aan voorlichting over dieren aan Amstelveners en is een belangrijk aanspreekpunt voor brandweer of politie als er dieren bij incidenten betrokken zijn.

Alle partijen reageerden positief op het voorstel van GroenLinks aan de wethouder om opnieuw rond de tafel te gaan zitten en dierenambulance Amsterdam daar ook nog een plek in te geven. De wethouder heeft aangegeven dit te gaan doen en op zoek te gaan naar een oplossing die vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en financieel haalbaar is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De heer René Verhoogt, directeur van de Dierenambulance Amsterdam, sprak in op dit agendapunt


De dierenambulance Amsterdam heeft 36 jaar lang zieke en gewonde dieren vervoerd en kadavers opgehaald in Amsterdam en omstreken. Daarmee werd invulling gegeven aan de wettelijke taken van de gemeente. Ook Amstelveen behoorde tot het werkgebied, al was er geen contract en werd gewerkt zonder vergoeding. Er waren geen problemen en klachten.

In 2013 zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente, Nu hoorde directeur Verhoogt, dat de gemeente Amstelveen een contract heeft afgesloten met de dierenambulance De Ronde Venen. Hij voelt zich na 36 jaar buiten spel gezet. Hij roept op de dieren (en de eigenaren van dieren) niet de dupe te laten worden. Hij wil graag samen met de gemeente zijn best doen voor de dieren in Amstelveen, De dierenambulance Amstelveen heeft een 24-uurs meldkamer en komt gelijk in actie als dat nodig is en heeft voldoende capaciteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.