Bijgewerkt: 28 november 2021

Drie Amstelveners op kandidatenlijst PS bij de ChristenUnie/SGP

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
02-03-2015

Op 18 maart 20015 kan er worden gestemd op de kandidaat-leden van de Provinciale Staten. Op de lijst van de ChristenUnie/SGP staan maar liefst drie bekende Amstelveners. Het voormalige gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, Bert de Pijper, is de hoogste Amstelveense kandidaat voor de ChristenUnie-SGP. Hij staat nr. 6 op die lijst. Bert de Pijper was van 2010 tot en met 2014 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in de gemeenteraad.

Eveneens is hoog genoteerd bij de ChristenUnie/SGP de katholieke Maria Vlaar, zij was vorig jaar een nieuwe verschijning op het Amstelveense politieke toneel. Zij staat nr. 10 op de lijst bij de Provinciale Staten. Sinds mei vorig jaar is zij commissielid Ruimte, Wonen en Natuur voor de ChristenUnie Amstelveen. Ten slotte is huidig raadslid en oud-wethouder Jacqueline Koops één van de lijstduwers bij de ChristenUnie, met haar plek op nr. 21. Koops is overigens ook kandidaat-senator voor de Eerste Kamer. Zij staat op die lijst op nr. 10. De Eerste Kamerleden worden 'getrapt' gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper is de hoogste Amstelveense kandidaat voor de ChristenUnie-SGP bij de provinciale Statenverkiezingen


Bert de Pijper: “We leven in een mooie en dynamische provincie, een provincie met circa 2,5 miljoen inwoners, die zowel in stedelijke als landelijke gebieden wonen. Ons programma heeft enerzijds aandacht voor een sterke regionale economie met goede werkgelegenheid, maar ook behoud van landschappelijke waarden, zoals natuur een aandacht voor het milieu. Daardoor kunnen al die inwoners van onze provincie op harmonieuze wijze met elkaar samen leven, wonen en werken.”

Andere punten uit het verkiezingsprogramma zijn het investeren in een betere doorstroming van HOV-buslijnen van het R-net, waaronder uitbreiding van het netwerken van vrije busbanen rond Schiphol, zoals langs de A9. Ook wil de ChristenUnie/SGP overzichtelijke en ruime verkeerssituaties, zoals gescheiden rijbanen en spreiding van vervoersstromen op plaatsen waar dat nodig is. De ChristenUnie-SGP ziet zichzelf als een echte fietspartij. Zij vindt het dan ook nodig, dat er een goed netwerk van fietspaden is door de hele provincie en dat die fietspaden goed worden onderhouden.

Volgens de ChristenUnie moet het tekort aan fietsenstallingen bij stations de komende vier jaar zijn opgelost en moeten er 20.000 extra stallingen komen bij de stations in de grote steden. Ook wil de ChristenUnie/SGP betere kennisuitwisseling en samenwerking tussen onderwijs, overheden, ondernemers en onderzoek. Een laatste speerpunt is het bevorderen van de regionale economie door in het aanbestedingsbeleid meer kansen te bieden aan het regionale midden- en kleinbedrijf. Voor het gehele verkiezingsprogramma kunt u op de website www.noordholland.christenunie.nl kijken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS