Bijgewerkt: 5 maart 2024

Duurzaamheid en hogere Rijksbelasting mag niet tot hogere lasten in Amstelveen leiden

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
14-01-2019

Uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)blijkt dat gemeentelijke lasten dit jaar zeer fors zullen gaan stijgen. Het Rijk verhoogt dit jaar de afvalstofheffing met maar liefst 139 procent. Dit zou reden zijn voor gemeenten om de afvalstofheffing te verhogen. In bijvoorbeeld Haarlem stijgt de afvalstofheffing met € 59. In Haarlem betaalt een meerpersoonshuishouden € 324,48 per jaar aan afvalstofheffing. In Amstelveen is dit bijna € 100 minder en is de afvalstofheffing dit jaar nagenoeg gelijk gebleven. Met name door verstandig liberaal bestuur hoeven wij niet nog meer te vragen van onze inwoners. Een belangrijke verdienste van de VVD is namelijk het laag houden van gemeentebelastingen. Een van de redenen, waarom Amstelveen zo een leefbare gemeente is.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2018)

Benjamin Smalhout raadslid van de VVD-Amstelveen


Gemeenten betalen Rijksbelasting voor het verwerken van gemeentelijk afval. Deze kosten worden doorberekend aan de inwoners. Gemeenten betaalden in 2018, € 13 per ton afval aan het Rijk. Dit jaar is dit bedrag verhoogd naar € 31 per ton. Het Rijk zou hiermee het storten en verbranden van afval willen ontmoedigen en hergebruik bevorderen. Deze duurzaamheidsmaatregel kost de gemeente dus meer geld. VVD-Amstelveen is groot voorstander van duurzaamheid, maar wil deze kosten niet doorberekenen aan de burger.

Hoewel Amstelveen hogere gemeentekosten niet doorberekent aan de inwoners kent onze gemeente niet het laagste afvalstofheffingentarief van Nederland. De gemeente Aalten bijvoorbeeld kent een bedrag van € 148 voor eenpersoonshuishoudens en € 168 voor meerpersoonshuishoudens. Ook de gemeente Deventer kent een lager afvalstoffenheffingentarief. VVD-Amstelveen wil streven naar de laagste lasten van Nederland. De vragen zijn als volgt:

-Is het college van mening dat verduurzaming niet mag leiden tot hogere lasten voor de inwoners?

-Kan het college toelichten, waarom gemeenten als Aalten en Hof van Twente een lager afvalstofheffingentarief kennen dan Amstelveen?

-Kan het afvalstofheffingentarief in Amstelveen in ieder geval in 2020 worden verlaagd zodat de lasten van onze inwoners nog meer omlaag gaan?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


De reactie van Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: ‘In de Begroting 2019 (pdf) is op pagina 85 aandacht besteed aan het punt. Daarin wordt het volgende geschreven’: 'Geen rekening is gehouden met een door het Rijk aangekondigde nieuwe afvalbelasting met ingang van 2019. Invoering betekent een kostenstijging van € 0,25 miljoen. In dat geval zal de structurele dekking worden betrokken bij het tariefvoorstel 2020. De incidentele dekking 2019 zal in de loop van het jaar worden bezien in relatie tot de lopende exploitatie en/of de egalisatievoorziening. Kortom er moet nog over worden beslist.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.