Bijgewerkt: 3 juli 2022

Een Stadshart met een bovenlokale functie voor de Amstelveners

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
14-06-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal in de gemeenteraadsvergadering van 15 juni 2016 aan het college vragen om te onderzoeken wat het voor het Stadshart betekent, als er wordt gekozen voor een Stadshart met niet langer een bovenregionale functie, maar met een bovenlokale functie.

Wat ons betreft moet het Stadshart weer een winkelgebied worden, waar de “gewone Amstelvener” zich thuis voelt. Geen concurrentie met winkelgebieden die ver van ons verwijderd liggen, maar een winkelgebied voor Amstelveen en de direct omliggende gemeenten, zoals Ouder-Amstel, De Ronde Venen, Uithoorn en Aalsmeer, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De eigenaar van het Stadshart, Unibail Rodamco, heeft aangegeven problemen te hebben met de in de gemeenteraadsvergadering van 15 juni te behandelen Economische Agenda Amstelveen. Unibail Rodamco is van mening, dat een goed functionerend winkelgebied, dat niet verder gaat dan de huidige begrenzing van het Stadshart niet mogelijk is. De gemeenteraad heeft in het verleden echter duidelijk uitgesproken, dat het Stadshart ontwikkeld moet worden zonder het sneuvelen van woningen in de directe omgeving daarvan. Het college geeft nu aan, dat de uitbreiding van het winkelaanbod primair inhoudt, 'dat zwakke delen van de centrumstructuur moeten worden herontwikkeld en versterkt.' De vraag is nu hoe deze twee verschillende visies bij elkaar worden gebracht.

'De ChristenUnie krijgt steeds meer de indruk, dat het college in een spagaat komt te verkeren vanwege de keuzes die rond de ontwikkeling van het Stadshart gemaakt moeten worden. Het college komt er niet uit! Doordat er geen keuzes worden gemaakt, gaat de kwaliteit van het Stadshart achteruit. Ook betreuren wij het, dat meer en meer winkels uit het duurdere segment in het Stadshart komen en winkels uit het minder dure segment dreigen te verdwijnen. Hoe kunnen we hier verandering in brengen?

Wat ons betreft komt er weer meer aandacht voor een winkelaanbod, waar de “gewone Amstelvener” naar zoekt. Ook houdt de ChristenUnie er aan vast, dat er geen woningen in de directe omgeving van het Stadshart zullen verdwijnen en dat de vrijdagmarkt op het Stadsplein gehandhaafd zal worden. Om al deze redenen vraagt de ChristenUnie het college te onderzoeken, hoe het Stadshart economisch levensvatbaar en aantrekkelijk kan blijven, met als doelstelling een aantrekkelijk Stadshart voor Amstelveen en de direct omliggende gemeenten' - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.