Bijgewerkt: 23 juni 2024

Een derde van jongeren heeft wel eens geblowd

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CBS
11-08-2009

Een derde van de jongeren had in 2007/2008 wel eens cannabis gebruikt -meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 15- tot 20-jarigen gaf 24 procent aan dit ooit te hebben gedaan, van de 20- tot 25-jarigen 41 procent. Ruim een op de tien jongeren had de afgelopen 30 dagen nog geblowd.

Cannabis Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2009)

Een close-up afbeelding van een gedroogde, cannabis/wiet top, type 'Mountain Jam'


Helft mannen van 20 tot 25 jaar rookte wel eens cannabis

Jonge mannen van 15 tot 25 jaar hadden vaker wel eens cannabis gerookt dan jonge vrouwen: 39 procent tegenover 26 procent. Van de 20- tot 25-jarige mannen had zelfs de helft ooit een joint opgestoken. Bij de vrouwen van die leeftijd was dat minder dan een derde.

Onder jonge mannen meer regelmatige gebruikers

Nog groter is het verschil tussen jonge mannen en vrouwen als het gaat om regelmatig gebruik. Ruim een op de tien mannen van 15 tot 20 jaar en twee op de tien van 20 tot 25 jaar had in de voorgaande 30 dagen cannabis gebruikt. Onder de vrouwen was dit respectievelijk 5 en 6 procent.

Hogeropgeleiden hebben vaker ooit geblowd

Hoe hoger de opleiding hoe vaker jongeren ooit met cannabis geëxperimenteerd hebben. Van de hbo’ers en wo’ers had 36 procent wel eens geblowd, van de jongeren met alleen basisonderwijs was dat 27 procent. Regelmatig gebruik komt echter frequenter voor onder laagopgeleiden.

Meer cannabisgebruik in steden

Ook wordt in de grotere steden door jongeren aanzienlijk vaker cannabis gerookt dan op het platteland. Het aandeel jongeren dat in de afgelopen 30 dagen nog geblowd had, was in de zeer dichtbevolkte gebieden zelfs bijna drie keer zo hoog als op het platteland.

Drugs- en alcoholgebruik in Amstelland en de Meerlanden

In de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn werden in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd door de GGD. Via de Elektronische MOnitor Volksgezondheid (E-MOVO) hebben de onderzoekers vastgesteld, dat gemiddeld 11% van de uitgaande jongeren nog nooit alcohol heeft gedronken, 48% 1 keer en 40% meerdere keren.

Blowing

Kinderen in de leeftijd van 14 jaar gebruiken soms cannabis en blowen af en toe. Uit het E-MOVO onderzoek blijkt, dat van de leerlingen in de leeftijd van 13-16 jaar 26% ooit wel eens hasj of wiet heeft gebruikt.

Het gebruik is daarbij het hoogst onder jongens, vmbo-leerlingen en leerlingen van klas. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren veelal via vrienden en via coffeeshops aan hasj/wiet kunnen komen. Minder, dan vijf procent van de jongeren in de leeftijd van 16-23-jaar gebruikte harddrugs.

Combinatie

Wat vaker voorkomt, dat de kinderen de drugs, vooral hasj en wiet met alcohol combineren. Uit een globaal onderzoek in 2008 van de gemeente Amstelveen is duidelijk geworden, dat van de Amstelveense jongeren tussen 13 en 23 jaar 71 % ooit softdrugs en/of harddrugs heeft gebruikt. Van de gebruikte drugs is hasj/wiet het populairst - 68,8 procent van de jongeren heeft het wel eens gebruikt. Hierop volgen XTC met 17,5 procent en cocaïne met 11,8 procent.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.