Bijgewerkt: 3 juli 2022

Een dijk van een sluitende begroting- volgens VVD-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
12-11-2020

Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen las zijn toespraak voor tijdens de gemeenteraadsvergadering van Amstelveen op 11 november 2020:

'Voorzitter de begroting van 2021.

Iedere generatie maakt een enorme crisis mee. Eentje waarbij alles anders wordt. Daarom zal het Coronajaar 2020 voor altijd in onze gedachten gebrand staan. Helaas is er over de toekomst ook nog eens niets te zeggen. Maar we realiseren ons hoe belangrijk gezondheid is en dat ziek worden een directe angstaanjagende bedreiging is. Uit de vorige crisis van 2008 hebben we geleerd dat bezuinigen meer stuk maakt dan ons lief is. Want er is ook leven na corona.

Daarom kiest dit college ervoor om te blijven investeren in zaken die voor Amstelveen belangrijk zijn. Schoolgebouwen, zwemwater, veiligheid, cultuur, jeugdzorg, enz. enz. Wij gaan ouders niet meer vertellen dat er geen plaats is op een Amstelveense school of op zwemles. Daarom wordt er 50 miljoen in nieuwe schoolgebouwen gestopt en 12,5 mio voor nieuw zwemwater. En het mooie is dat eigenlijk niet eens de lasten verhoogd hoeven te worden. Alleen voor datgene waartoe het Rijk ons verplicht zoals de afvalstoffenheffing. Dat dit in Amstelveen zo kan is niet alleen een verdienste van dit college maar ook van de colleges hiervoor. Hier geldt wel dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Er ligt hier een dijk van een sluitende begroting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen


Je kan het zo gek niet bedenken of er is in Amstelveen een potje voor. Het enige wat je je soms af kan vragen, is of het meer mag zijn, maar niet dat er niet in is voorzien, want aan alles is hier gedacht. Overal in Nederland zijn er miljoenen meer nodig voor de jeugdzorg. Terwijl kinderen in Almere , Purmerend, Zaanstad en het supersociale Amsterdam door cliëntenstops niet meer de adequate zorg krijgen, laten wij in Amstelveen niemand in de kou staan. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je best kritisch naar de rompbegroting mag kijken. Veel zaken blijven nu onder de radar en zijn niet meer voldoende zichtbaar om op te sturen.

Het college heeft de handschoen opgepakt om de doorlichting serieus te nemen en bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen. Voor wethouders blijft het lastig in eigen vlees te snijden en misschien moet dit wel worden uitbesteed om tot betere benchmarks te komen. Maar zoals BBA (Burgerbelangen Amstelveen) voorstelde in de commissie, die voor even zijn linkse veren afdeed, om met een taakstelling van 5 miljoen uit de organisatie te komen gaat ons te ver, mede omdat het niet nodig is. Want we hebben geld en waar moet het dan naartoe?

Het uitbaggeren van de Poel misschien? De VVD kan hier niet mee wachten. Welk hoogheemraadschap heeft hier de kluit belazerd door de Poel zo te laten dichtslibben? Zeker in deze coronatijd, waar vakantie in eigen land de norm wordt, is het een gotspe dat er geen stadsstrand in Amstelveen is. Wel goed dat u er nu geen geld voor wordt vrijgemaakt maar we verwachten op korte termijn een positionpaper van de wethouder met wat er wel kan.

Waar het geld nu wel naar toe gaat is duurzaam gemeentelijk vastgoed. Het worden geen gewone scholen, nee het worden duurzame scholen en sportaccommodaties. Vastgoed waarmee we niet alleen aan onze klimaatdoelstelling kunnen voldoen maar ook waar onze kinderen en leraren gezond les krijgen. Daarom heeft de reactie van GL (GroenLinks) mij in de commissie ook zo verbaasd. Wij halen hiermee niet alleen het kneiterlinkse college uit Amsterdam links in, maar ook nog eens Klaas Dijkhoff met zijn nieuwe VVD-verkiezingsprogramma. Het lijkt wel of het nooit goed is en het niet meer om de inhoud gaat maar meer om de VVD te bashen en coûte que coûte de OZB moeten worden verhoogd. Of te stoppen met het zeer succesvolle inbraakpreventieteam.

Zelfs als de VVD met voorstellen voor cultuur komt, zoals ideeën voor een bunker, moeten deze naar de prullenbak zoals recentelijk in de pers stond. Ik denk dat wij juist iedere strohalm moeten aangrijpen om het verhaal van de tweede wereldoorlog te blijven vertellen zelfs als de grootste gebrade hanen daartegenover wonen en er last van hebben. Cultuur is niet alleen datgene wat ons bindt en moeten we zeker in de tijd van corona meer omarmen dan ooit tevoren. Dit college heeft voor de culturele instellingen in Amstelveen al zijn nek uitgestoken maar de VVD wil nog een stap verdergaan en een lans breken voor het Amsterdamse Bostheater dat op Amstelveens grondgebied ligt en zal met een motie komen.

Tenslotte voorzitter, iedereen een betaalbare woning in Amstelveen blijft een grote uitdaging en daarom een oproep aan het college. Nog niet zo lang geleden waren er plannen om ieder leeg kantoor om te katten in woningen en bouwen, bouwen, bouwen was het motto. Nu de ene blokkendoos na de andere verrijst schrikken we hiervan en vragen we ons af of Amstelveen dit wel aankan. Om dit soort processen beter inzichtelijk te maken lijkt het ons verstandig dat eenieder elk woondossier in een tijdlijn kan volgen op de website. Vanaf het eerste idee, de bijstellingen in het proces, alle participatierondes tot de einddatum. No more secrets.

Tenslotte voorzitter, dit college heeft de big picture in de gaten, heeft lef om over corona heen te kijken en te blijven investeren in onze mooie gemeente en de mensen die daar wonen. De economie is de motor van onze samenleving en moet blijven draaien want het volgende verkiezingsthema wordt straks banen, banen, banen.'

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het podium van het Bostheater in betere tijden op 14 juli 2009, toen het gezelschap een toneelstuk van William Shakespeare: 'De Storm' had opgevoerd


Motie Bostheater. De raad van de gemeente Amstelveen in vergadering bijeen d.d. 11-11-2020. Collegevoorstel: Programma begroting 2021 en volgende jaren. De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat,

- het Bostheater in deze corona-periode noodzakelijke structurele financiële middelen ontbeert,

- het daarom wenselijk is het Bostheater meer tijd te geven om verschillende scenario’s om te ko-

  tot een oplossing ter overbrugging van deze periode uit te werken;

- het in deze tijden gewenst is vanuit goed rentmeesterschap ook naar culturele voorzieningen toe,

-ruimte te bieden om financieel te overleven,

- de gemeente Amsterdam weliswaar eerstverantwoordelijke is;

- de tijd dringt om te komen tot een doeltreffende overlevingsstrategie.

Van mening dat

-De gemeente Amsterdam, als eerstverantwoordelijke, haar verantwoordelijk ten aanzien van het verstrekken van een overbruggingskrediet aan het Bostheater nu moet waarmaken;

-De gemeente Amstelveen haar eigen verantwoordelijkheid in deze wil tonen om vanuit goed rentmeesterschap ook een bijdrage te leveren,

-Deze financiële bijdrage gevonden wordt door een eenmalige subsidie en een bijdrage uit het coronafonds.

Verzoekt het College

-Bij het college van B&W van Amsterdam aan te dringen op snelle besluitvorming over de financiën voor het Bostheater ten einde daarmee ruimte te scheppen om verschillende overlevingsscenario’s verder te kunnen uitwerken.

-Als financiële bijdrage aan het Bostheater vanuit de gemeente Amstelveen € 50.000, - aan incidentele voorwaardelijke subsidie toe te kennen bovenop de reeds toegekende subsidie € 25.000,-- voor 2021 (zie begroting) ten behoeve van het Bostheater. De € 50.000,-- dient incidenteel gedekt te worden vanuit de Algemene Reserve en pas toegekend te worden onder voorwaarde dat de gemeente Amsterdam nog voor eind 2020 tot aanvullende dekking voor 2021 voor het Bostheater heeft besloten teneinde het theater de ruimte te geven om verschillende overlevingsscenario’s verder te kunnen uitwerken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.