Bijgewerkt: 3 december 2023

Een herkansing voor Randwijck

Nieuws -> Politiek

Bron: VV-D en D66-Amstelveen
07-02-2016

Op woensdag 3 februari 2016 vergaderde de gemeenteraad van Amstelveen over de invoering van betaald parkeren met bewonersvergunningen in een deel van Randwijck. In deze wijk is een grote parkeerdruk ontstaan door de invoering van betaald parkeren in Amsterdam. Dat tot grote ergernis van veel bewoners, die dit onder meer via een massale inspraak aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto P. Feenstra - 2016)

Paul Feenstra (VVD) en Edwin van der Waal (D66) in Randwijck aan de Plantsoen Laanhoorn, dichtbij de Nieuwe Kalfjeslaan


Het voorstel voor de invoering van betaald parkeren in een klein deel rond de Henegouwselaan volgt op een enquête, gehouden onder de bewoners in drie gebieden van Randwijck. Tijdens de raadsvergadering uitten VVD en D66 ernstige kritiek op de methodiek van het onderzoek waarmee het draagvlak voor betaald parkeren in de wijk is gemeten. Paul Feenstra raadslid van de VVD: 'Doordat niet-stemmers zijn meegeteld als tegenstemmers is er geen representatief beeld ontstaan van voor- en tegenstanders. Daarom willen wij deze regels zo spoedig mogelijk aanpassen en dan opnieuw een enquête houden om te zien, of ook in andere gebieden van Randwijck draagvlak bestaat om betaald parkeren in te voeren.'

Edwin van der Waal D66 raadslid: 'Als nu in een paar straten betaald parkeren wordt ingevoerd, dan kun je verwachten, dat de parkeeroverlast zich verplaatst naar de omliggende straten. Daarom moeten wij de bewoners voorafgaand aan de nieuwe enquête goed voorlichten om onduidelijkheden weg te nemen”. VVD en D66 vinden, dat bewoners het recht hebben om hun auto zoveel mogelijk in hun eigen straat, of buurt te kunnen parkeren. Daarom roepen zij het college nu op om zo snel mogelijk ook in die wijken van Randwijck over te gaan tot het invoeren van betaald parkeren, indien daartoe voldoende draagvlak onder de bewoners bestaat. Kortom: een herkansing voor Randwijck.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.