Bijgewerkt: 12 juni 2024

Een ontsnapte koe is doodgeschoten in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
17-04-2014

Schriftelijke vragen van GroenLinks-Amstelveen aan het college van B en W ex art 34 RvOAmstelveen, 17 april 2014

Betreft: omstandigheden doodgeschoten koe

Geacht College,

Gisteren, op 16 april 2014, is een ontsnapte koe in Amstelveen doodgeschoten, omdat het dier niet gevangen kon worden. Aangezien het dier niet na 1 schot dood was, waren daar, volgens de berichtgeving meerdere schoten voor nodig. Op dit voorval zijn veel (soms emotionele) reacties gekomen.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2014)

De politie en brandweer zijn op 16 april 2014 in de weer geweest om 9 ontsnapte koeien te vangen, de koeien waren uit een weiland ontsnapt tussen Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, een van de koeien heeft de Graaf Aelbrechtlaan in het centrum gehaald, waarna hij door de politie met meerdere schoten gedood werd


Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2014)

Brandweermannen en de veehouders gaan de dode koe in een vrachtwagen tillen


GroenLinks-Amstelveen betreurt het, dat de politie heeft moeten beslissen het dier dood te schieten, terwijl het de vraag is, of dit de enige mogelijkheid was. Wij zijn de mening toebedeeld, dat het om het leven brengen van een losgebroken dier pas gerechtvaardigd is op het moment, dat dit dier een acuut gevaar voor de openbare orde en veiligheid oplevert en er geen enkel ander middel werkt. Of daarvan hier sprake was, is volgens ons geen uitgemaakte zaak. Daardoor komt GroenLinks tot de volgende vragen:

-Hoe acuut was het gevaar voor de openbare orde en veiligheid, dat het zover heeft kunnen komen, dat de politie geen andere oplossing heeft gezien dan het dier dood te schieten?

-In de berichtgeving staat, dat de politie uren bezig is geweest. Heeft de politie overwogen op enig moment een veearts te bellen en het dier te verdoven, zodat het teruggebracht had kunnen worden?

-Welke andere alternatieven zijn overwogen en waarom is daar geen gebruik van gemaakt?

Amstelveen heeft een omvangrijk buitengebied, waar op meer plekken vee voorkomt. Het is niet uit te sluiten, dat er nog eens een dier losbreekt.

-Is de politie op een, of andere manier voorbereid op soortgelijke incidenten, waar vee bij betrokken is? Zo ja, hoe?

-Kan de burgemeester c.q. het college van B en W een inzet plegen om in het vervolg te zorgen voor een diervriendelijker einde aan zulke incidenten? Zo ja, bent u dat van plan? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet, namens de fractie GroenLinks-Amstelveen, Tessa van WijnenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.