Bijgewerkt: 28 juni 2022

Een schaap met vijf poten

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-12-2013

'Een schaap met vijf poten', - tenminste dat is het resultaat van de gemeenteraad van Amstelveen toen ze een profielschets maakten van de toekomstige burgemeester van Amstelveen. Hierbij de profielschets van Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen. Helaas kreeg hij niet zoveel reacties, behalve van Kees Noomen, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen, dat hij het veel te lang vond:

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2013


'Procedure benoeming burgemeester van Amstelveen

Naar wat voor soort burgemeester is Amstelveen op zoek? Een burgemeester die een stad van 84.000 inwoners kan besturen, maar ook een burgemeester die er is voor ieder van die 84.000 inwoners. Een burgemeester van een stad die de komende 15 jaar staat voor grote projecten als de overkapping en het verdiept aanleggen van de A9, maar ook de burgemeester die staat voor de alleenstaanden, de ouderen en de mensen met een schuldenproblematiek in onze stad.

Een burgemeester van een stad die zich wil profileren als groene stad en sportstad, maar ook een burgemeester die de burgemeester van de voedselbank en de kledingbank wil zijn. Een burgemeester die Amstelveen in de wereld op de economische en culturele kaart zet, maar ook de burgemeester die het bedrijf van een ondernemer met lef en met visie voor de toekomst, na een uitbreidingsverbouwing komt heropenen en de burgemeester die lid wil worden van de comité’s van aanbeveling van zowel culturele instellingen, als de muziek- en dansschool en van de sportorganisaties.

Een burgemeester die de capaciteiten heeft om als vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam / Amstelland het crisiscentrum op het Waterlooplein leiding te kunnen geven, maar ook de burgemeester die meeleeft met de Amstelvener, als er bij hem, of haar is ingebroken. Een burgemeester die de juiste maatregelen neemt, om de angstgevoelens in de samenleving te beteugelen, zoals bij de oproep tot de organisatie van een project X feest in Middenhoven en bij de zedenzaak, maar die ook naast de gewone Amstelvener staat, als een buurtbarbecue uit de hand loopt, of iemand zijn eigen huis wil gaan vernielen en daardoor een bedreiging voor de buurt wordt.

Een burgemeester van een samenleving met vele overtuigingen en geloven en een burgemeester die respect heeft voor het gedachtengoed van iedere Amstelvener. Een burgemeester die daadkracht heeft en beslissingen durft te nemen, maar ook een burgemeester die goed kan luisteren en een antenne heeft voor de heersende gevoelens en behoeften uit de samenleving.

Een burgemeester die in staat is om koning Willem Alexander op Koningsdag te ontvangen, maar die ook elk jaar weer een hartelijk woord heeft voor Sinterklaas. Een burgemeester die als voorzitter / coördinator optreedt van college en gemeenteraad, maar die ook een opbeurend woord heeft voor de Amstelvener die baalt van een besluit van datzelfde college, of die zelfde gemeenteraad. Een burgemeester die zijn gezicht laat zien, niet alleen bij de Rotaryclub, de Lionsclub en ondernemersverenigingen, maar die ook te gast wil zijn op de ledenvergaderingen van de verschillende politieke partijen en de buurtverenigingen en een goed contact wil onderhouden met de pastores en voorgangers van de verschillende Amstelveense kerken.

Een burgemeester die ondernemers die veel doen voor de lokale economie in het zonnetje zet, maar dat zonnetje ook laat schijnen bij zijn bezoek in het verzorgingshuis bij oma Jansen die te midden van kinderen en kleinkinderen een feestelijke dag heeft, als ze haar 100e verjaardag viert.

Kortom een burgemeester als Jan van Zanen, een burgemeester voor alle Amstelveners. En met deze zin is de profielschets samengevat. Wat de ChristenUnie betreft, gaan wij graag voor de profielschets uit het raadsbesluit.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.