Bijgewerkt: 28 februari 2024

Een sociaal en rechtvaardig huurbeleid voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
11-10-2010

Op 30 september2010 sprak wethouder wonen Jan-Willem Groot van het CDA zijn zorgen uit over de sociale huurvoorraad in Amstelveen. De wachttijd voor een woningzoekende in het laagste segment kan namelijk oplopen tot maar liefst 18 jaar! Onze fracties vinden dit  onaanvaardbaar. Het gaat namelijk vaak om mensen die een duwtje in de rug nodig hebben, zoals de lagere inkomens, starters, of senioren.

De fracties van CDA, BBA, ChristenUnie, OCA en VVD roepen het college dan ook op, om in actie te komen. Het roer moet duidelijk om in onze stad. Het woningbouwbeleid van de afgelopen jaren lijkt te hebben gefaald. Er moet in de toekomst veel meer worden gekeken naar de spelregels en toewijzingscriteria op de Amstelveense woningmarkt.

De sociale huurwoningen moeten weer worden toegewezen aan de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. Van de 10.200 sociale huurwoningen in Amstelveen komen er op dit moment namelijk maar een luttele 600 woningen per jaar vrij voor de doelgroep. Dit is natuurlijk veel te weinig.

Dit moet hoger. Zeker als je bedenkt dat maar liefst 3000 sociale huurwoningen worden bewoond door mensen met midden- en hoge inkomens. Volgens onze fracties moeten dit soort woningen in de toekomst weer toe gaan vallen aan de doelgroep. De midden- en hoge inkomens moeten dus worden gestimuleerd om door te stromen.

Deze doorstroming kan mogelijk worden gemaakt door het invoeren van inkomensafhankelijke huren. Het initiatief van wethouder Groot om hiervoor deel te nemen aan een proef van het Rijk is dan ook te prijzen. Daarnaast kan gedacht worden aan verhuispremies voor senioren. Ook moeten er natuurlijk voldoende middeldure huur- en koopwoningen worden gebouwd.

Op deze manier is onze gemeente in staat een structurele oplossing te bieden voor de problemen op de woningmarkt. Er kunnen hierdoor meer woningen worden toegewezen aan specifieke doelgroepen. Zoals senioren, lagere inkomens of starters. Op dit moment komen er op jaarbasis bijvoorbeeld 300 woningen vrij voor mensen met een urgentieverklaring.

Dit zijn Amstelveners, die een acute behoefte hebben aan een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een onhoudbare gezinssituatie. Voor deze mensen moet natuurlijk in het bijzonder goed worden gezorgd. Door het beschikbaar maken van de sociale huurwoningen kunnen er echter meer woningen aan hen en aan alle specifieke doelgroepen worden toebedeeld.

De sociale huursector in de gemeente Amstelveen moet dus weer het sociale vangnet kunnen bieden waarvoor zij ook ooit was bedoeld. De juiste woning voor de juiste persoon en kortere wachttijden voor woningzoekenden. Dat is waar het om gaat voor onze fracties.

BBA, Linda Roos

ChristenUnie, Bert de Pijper

OCA, Henk Fokkink

CDA, Geert Janssen

VVD, Tom PonjeeAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.