Bijgewerkt: 28 november 2021

Een zegeningenregister van de ChristenUnie voor Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
31-08-2012

De ChristenUnie-Amstelveen is voor het eerst in haar bestaan coalitiepartij in Amstelveen. Sinds de verkiezingen van 2010 neemt de ChristenUnie deel aan het college. Wethouder Jacqueline Koops beheert in het college de sociale portefeuille.

'Wij vinden het een voorrecht, dat we deze periode van vier jaar verantwoordelijkheid mogen dragen voor het bestuur van onze stad”, aldus fractieleider Bert de Pijper. Nu we halverwege die periode zijn, hebben we de balans opgemaakt, wat de ChristenUnie de afgelopen periode voor Amstelveen heeft kunnen betekenen. We noemen dat ons zegeningenregister. 

De ChristenUnie heeft zowel door het beleid van wethouder Koops als door initiatieven uit de fractie veel voor de Amstelveense samenleving tot stand gebracht. Halverwege de periode van vier jaar is het voor ons een goed moment om de Amstelveense samenleving te laten zien, waar de ChristenUnie in het college en in de fractie mee bezig is geweest.

koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops van ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie gaat verantwoordelijkheid nooit uit de weg. En daarom zijn we er trots op, dat we ook in economische moeilijke tijden veel voor Amstelveen tot stand hebben kunnen brengen. Concrete punten die staan in ons zegeningenregister, aldus Bert de Pijper.

Een zegeningenregister voor Amstelveen. We voelen ons bevoorrecht, dat we deze lijst met concrete resultaten voor de Amstelveense samenleving tot stand hebben kunnen brengen. Wethouder Koops heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet om de minima te ontzien in een tijd met zware bezuinigingen die ook in Amstelveen moesten worden doorgevoerd. Er is een nieuw beleid voor de gemeentelijke schuldhulpverlening ontwikkeld en de kaders voor het in  de komende jaren te voeren welzijnsbeleid zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Maar niet alleen wethouder Koops, maar ook de fractie heeft haar steentje in de afgelopen twee jaar bijgedragen om Amstelveen socialer en meer leefbaarder te maken, waarbij er aandacht is van de mensen voor elkaar.

De fractie heeft initiatieven ontplooid voor een verlevendiging van het Stadsplein die meer bij de gewone Amstelvener past, initiatieven tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen en meer in het bijzonder ondersteuning van kleine zelfstandigen die door die uitbreiding getroffen worden alsmede een groot aantal andere initiatieven om de directe leefomgeving van de Amstelvener te verbeteren. Wij staan voor een kwaliteitsimpuls voor de samenleving. Een scala aan concrete resultaten, “zegeningen” voor de Amstelveense samenleving, aldus Bert de Pijper.

Zegeningenregister CU-Amstelveen
  • De minima zijn ontzien in een tijd van bezuinigingen die ook een gemeente als Amstelveen in deze moeilijke economische tijden heeft moeten doorvoeren.

  • Er wordt hoge prioriteit gegeven aan een  goede en tijdige schuldhulpverlening op maat voor de mensen waarvoor dat nodig is met de beleidsnota: Schuldhulpverlening 2012 – 2015.

  • Een nieuw plan over de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid inzake de maatschappelijke ondersteuning voor de jaren 2012 – 2015 “Voor elkaar in Amstelveen”.

  • De contouren van een nieuw welzijnsbeleid zijn tot stand gebracht met de beleidsnota: Bewoners aan zet.

  • Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de gemeente en de welzijnsorganisatie Cardanus en het functioneren van die organisatie, ten einde leerpunten te ontwikkelen voor de toekomst.

  • De samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderopvang (harmonisatie peuterspeelzalen) is in Amstelveen tot een goed einde gebracht. 

  • Bij de afbouw van de oude regeling “gesubsidieerde arbeid” is in overleg met het UWV een vangnet gecreëerd voor de mensen die op basis van deze regeling werkzaam waren, zodat ze aan het werk konden blijven.

  • Compensatie van instellingen voor kortingen van Amstelveenpashouders voor de activiteiten die gericht zijn op ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en ter bevordering van de participatie van kinderen. 

  • Het college heeft onderzocht in hoeverre Amstelveen een zorgplicht heeft voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

  • Handhaving van het werk van de taalcoaches die vreemdelingen in Amstelveen begeleiden in het leren van de Nederlandse taal.

  • De invoering van een kliksysteem bij lantarenpalen waardoor de zakken met plastic afval kunnen worden vastgeklikt en het afval niet meer over straat gaat zwerven.

  • Initiatieven om tot een verlevendiging van het Stadsplein te komen die bij de “gewone” Amstelvener past en betaalbaar blijft, door meer gezelligheid over het hele Stadsplein verspreid te realiseren in de vorm van een uitbreiding van de terrassen, meer bankjes en groen over het hele plein en meer boeken- en cultuurmarkten en braderieën door het jaar heen.

  • Initiatieven om de uitbreiding van het aantal koopzondagen tegen te houden, en de ondersteuning van kleine zelfstandigen nu het college heeft besloten om wel een uitbreiding van het aantal koopzondagen mogelijk te maken.    

  • Het aandringen op verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal gevaarlijke kruispunten, met name de driesprong Keizer Karelweg / Van der Hooplaan en het kruispunt Poortwachter met de sneltramlijn.

  • De ontwikkeling van duurzaam landelijk bouwen in het buitengebied van Amstelveen door het bouwen in het buitengebied onder bepaalde voorwaarden toe te staan, in ruil voor planologische medewerking van bewoners aan aanvullende duurzaamheids-eisen, die verder gaan dan wat wettelijk is vereist.

  • Het niet laten doorgaan van de geplande bezuiniging op het budget van een aantal kleine maatschappelijke organisaties, zoals de ANBO, Vereniging Vrijetijdsbesteding, gehandicapten De Schakel, Stichting Kinderland en Stichting Ons vakantiekamp.

  • Alle wijkcentra in Amstelveen voorzien van zogenaamde AED’s, apparaten die levensreddend kunnen zijn voor mensen die hartproblemen krijgen op het moment dat ze in een wijkcentrum zijn. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS