Bijgewerkt: 3 december 2021

Eerst gebiedsvisie en daarna bouwen aan de Bovenkerkerweg

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD- PvdA- D66- en CDA-Amstelveen
22-11-2020

Het initiatief voor woningbouw aan de Bovenkerkerweg 2-8 in Amstelveen leidde tot veel ophef bij omwonenden. De wethouder heeft aangekondigd met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen. De Amstelveense politiek is het daar mee eens, maar wil éérst die integrale gebiedsvisie en dan pas verder met project Bovenkerkerweg 2-8. De lokale VVD, PvdA en D66 hebben het initiatief genomen voor een motie daarover. Afgelopen week is die motie, ook ondersteund door oppositiepartijen als het CDA, unaniem aangenomen.De kantoorpanden in Middenhoven aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg, zullen naar verwachting de komende jaren wijken voor woningbouw. De diverse eigenaren in het gebied bereiden elk hun eigen project voor. De initiatiefnemer voor project Bovenkerkerweg 2-8 heeft het plan om ter plaatse van de twee verouderde kantoorpanden vier appartementengebouwen te realiseren, variërend in aantal bouwlagen (6, 8 en 14) . Dat project heeft geleid tot veel onrust. Niet alleen zijn de appartementengebouwen erg groot, het zet ook druk op de omgeving. Omwonenden zijn van mening dat de voorzieningen in hun wijk ontoereikend zijn en verwachten parkeeroverlast. Ook zijn ze bang dat de groene rand van hun wijk aangetast wordt.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2020)

Vlnr.: Tawros Aslanjan D66-Amstelveen, Pier Rienks CDA- Amstelveen, Arjan Gerritsen VVD- Amstelveen en Arnout van den Bosch (PvdA- Amstelveen) met enkele omwonenden voor een van de twee kantoorpanden aan de Bovenkerkerweg 2-8


Dat is een terugkerend dilemma voor de Amstelveense politiek: we moeten bouwen om de woningnood te verminderen, maar we willen ook het groen handhaven en de stad leefbaar houden. Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen: 'De bouw van meer betaalbare huizen is ontzettend belangrijk, maar dat moet dan wel met respect voor de omgeving. Dat betekent: luisteren naar omwonenden. Rekening houden met hun zorgen. Rekening houden met hun belangen.' Hoe het verder gaat met het plan voor Bovenkerkerweg 2-8 is nog niet duidelijk. Nu gaat de wethouder eerst aan de slag met de integrale gebiedsvisie . VVD raadslid Arjan Gerritsen: 'Beschouw de projecten dus niet afzonderlijk, maar als onderdeel van de herontwikkeling van het gehele gebied. Focus daarbij op de kwaliteit van de leefomgeving en betrek omwonenden.'

Op het moment dat iedereen in staat is gesteld zijn mening te geven, wordt de gebiedsvisie vastgesteld. De motie van PvdA en VVD bepaalt dat de plannen voor Bovenkerkerweg 2-8 moeten passen binnen de kaders van de gebiedsvisie, waarna het project tot uitvoering gebracht kan worden. 'Met de motie Groennorm, die ook in de vergadering van vorige week unaniem werd aangenomen, voorkomen wij dat er ingebreid wordt op de kwaliteit en kwantiteit van groen binnen het plangebied', aldus Tawros Aslanjan D66-Amstelveen woordvoerder Ruimtelijke Ordening.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS