Bijgewerkt: 23 april 2024

Eerste exemplaar boekwerk 'Beth Haim in Ouderkerk 1614-1691' overhandigd

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Ruud P. Siekerman
11-02-2016

Donderdagochtend 11 februari 2016 vond de feestelijke uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het onderzoek van mr. Dirk de Groot over Portugees-Israëlitische Begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk in de 17de eeuw. Een klein aantal genodigden, waaronder de 90-jarige schrijver en zijn echtgenote, waren door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel voor de uitreiking uitgenodigd in Ouderkerk aan de Amstel in de tearoom van Bakker Out. Tijdens de koffie met gebak werd door de voorzitter van Wolfgerus, Ruud P. Siekerman, de heer De Groot het eerste nummer overhandigd. Lydia Hagoort bood hem bloemen aan. Onder de aanwezigen bevonden zich de oud-archivaris van het Stadsarchief in Amsterdam, Wil Pieterse, bestuurslid Pieter van de Busken namens het Stichting David Henriques de Castrofonds en andere betrokkenen bij de voorbereiding van deze nieuwe uitgave.

Foto Amstelveen
(Foto Ruud P. Siekerman - 2016)

Vlnr.: Peter van Schaik (op de rug), Dirk de Groot, echtgenote van De Groot, P. v. d. Busken, mevr. A. Boomars, W. Welling(achterhoofd), mevr. W. Pieterse (gezicht), mevr. L. Hagoort (koffiedrinkend)


Deze uitgave heeft een lange voorgeschiedenis, zo’n 35 jaar. Het onderzoek van mr. Dirk de Groot was tot nu toe niet gedrukt of op andere wijze openbaar gemaakt. De heer De Groot deed eind jaren 1970 onderzoek in het Gemeentearchief van Amsterdam. De tekst van zijn onderzoek raakte bij enkele onderzoekers en schrijvers over de begraafplaats bekend. In 1994 en 1995 werd op basis van dit onderzoek een aantal artikelen over de geschiedenis van het Beth Haim in Speuren en Ontdekken geschreven. Lydia Hagoort noemde De Groot in haar voorwoord van haar boek 'Het Beth Haim' in Ouderkerk aan de Amstel, (Hilversum, 2005).Foto Amstelveen
(Bron Ruud P. Siekerman - 2016)

Het voorblad van 'Een onderzoek van mr. Dirk de Groot naar de aankoop en de uitbreiding van de Portugees- Israëlitische Begraafplaats 1614-1691'In 2009 werd het typoscript aan het Historisch Museum geschonken door bemiddeling van Peter van Schaik. Ook enkele schrijvers van artikelen in de uitgave Beth Haim 400 jaar in Ouderkerk 1614-2014 (Speuren en Ontdekken nr. 106, Ouderkerk a/d Amstel 2014) maakten gebruik van het onderzoek. Na de uitgave van Beth Haim in Ouderkerk 1614-2014 kwamen de samenstellers daarvan tot de conclusie, dat een uitgave van het onderzoek van De Groot meer dan welkom zou zijn. Enkele leden van de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel zijn daarna aan de slag gegaan. We noemen Anneke Boomars, Wim Welling en Ruud P. Siekerman, die zich over het uittypen en uitzoeken van teksten, bijlagen en bijbehorend notenapparaat hebben gebogen.

Foto Amstelveen
(Foto Ruud P. Siekerman - 2016)

Vlnr.: P. van Schaik (gedeeltelijk), Dirk de Groot, echtgenote De Groot


Er zijn nieuwe afbeeldingen toegevoegd, waardoor de tekst aan duidelijkheid heeft gewonnen. Op enkele plaatsen zijn interpunctie en verwijzingen in de tijd aangepast en is een verduidelijking toegevoegd. Het dossier, waarin de teksten van de heer De Groot zich bevonden bleek ook een commentaar op zijn tekst te bevatten geschreven door de toenmalige ‘Werkgroep PIB’. De samenstellers menen, dat deze aantekeningen, uit september 1981, voor nieuwe onderzoekers en voor lezers van belang kunnen zijn in verband met de interpretatie van de verkeerssituatie tussen de begraafplaats van de hervormde kerk en de Portugees-Israëlitische Begraafplaats in de beginfase van de begraafplaats.

Een literatuurlijst is toegevoegd. Het onderzoek telt 55 pagina's gedeeltelijk in kleur in ringband. De prijs is € 7,50 (exc. verzendkosten). Binnenkort is het te koop op onze vaste verkoopadressen, Historisch Museum Ouder-Amstel, Kerkstraat 3-8 Ouderkerk, boekhandel Sprey, Dorpsstraat Ouderkerk, Stadsboekwinkel Amsterdam in de Vijzelstraat Amsterdam, gebouw De Bazel. In het Historisch Museum ligt vanaf 12 februari 2016 een exemplaar ter inzage.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.