Bijgewerkt: 29 juni 2022

Einde gebruik van RoundUp dichterbij in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
29-04-2013

GroenLinks-Amstelveen is blij, dat het einde van het gebruik van onkruidbestrijder RoundUp door de gemeente een stap dichterbij is gekomen.  Een motie die de fractie daartoe woensdag 24 april 2013 indiende is aangenomen.  Eind van het jaar wordt bekeken, hoe  concrete invulling  gegeven kan worden aan het stoppen met RoundUp.

 De fractie wilde eigenlijk dat het gebruik van dit omstreden onkruidbestrijdingsmiddel onmiddellijk ophoudt. Dit bleek helaas bijzonder moeilijk en duur omdat er reeds afspraken met hoveniersbedrijven gemaakt zijn en een alternatief plan vooralsnog ontbreekt. Een raadsmeerderheid leek wel haalbaar voor het stoppen van het gebruik per 2014.

van wijnen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Tessa van Wijnen, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 24 april 2013


Afgelopen woensdag heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om eind dit jaar met een plan te komen om in 2014 zonder RoundUp onkruid te bestrijden. Tessa van Wijnen: Het is echt tijd, dat de gemeente met het gebruik van dit uiterst omstreden  middel ophoudt. De negatieve berichten over dit middel blijven zich maar opstapelen.

D66, SP en BBA waren gelijk bereid mee in te dienen. Tijdens de bespreking bleek het echter voor de wethouder lastig in 2014 onkruidbestrijding zonder RoundUp aan te besteden, waar de motie om vroeg. De extra kosten die dat mogelijk met zich mee brengt, zouden dan bij het vaststellen van de begroting 2014 al bekend moeten zijn. Voor het behouden van een meerderheid was het nodig de wethouder tot 2015 ruimte te geven om het voor elkaar te krijgen. De wethouder heeft deze ruimte gekregen.

Tessa van Wijnen: Het is jammer dat het zo langzaam gaat, maar er ligt nu wel iets vast, dat was eerst nog niet zo. CU, CDA en VVD zeiden allen verontrust te zijn over het gebruik van het middel RoundUp, maar stemden tegen de motie. Zij zijn er voor om dit middel ook na 2014 gewoon te blijven gebruiken. Zij vinden RoundUp aantrekkelijk omdat het goedkoop is en vinden alternatieven onvoldoende onderzocht.

GroenLinks vindt de schadelijke effecten van RoundUp voldoende vastgesteld. Veel grote gemeentes bestrijden onkruid zonder RoundUp, Groningen, Nijmegen, veel Amsterdamse stadsdelen. Gemeente Ede doet het inmiddels al ruim 20 jaar zonder RoundUp. Er is geen enkele reden, dat het hier niet zou kunnen.

GroenLinks ziet ook mogelijkheden. RoundUp mag je op dit moment nog maar twee keer per jaar spuiten. In jaren, dat er veel onkruid groeit, kan dat betekenen, dat je in principe onvoldoende bestrijdt. Daar komt bij, dat je het helemaal niet mag gebruiken als het nog dezelfde dag gaat regenen.

In natte zomers is dat echt een beperking. Er vindt veel innovatie plaats juist op het gebied van niet-chemische bestrijding, het wordt goedkoper, nog duurzamer, ontwikkelingen die GroenLinks graag steunt.

Onkruidbestrijder RoundUp?

Glyfosaat (ISO-naam) is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systematisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren '70 op de markt onder de naam Roundup (dit bevat eigenlijk het isopropylammoniumzout van glyfosaat). Het octrooi op glyfosaat is verlopen in 2000 en verschillende producenten bieden allerlei preparaten aan op basis van glyfosaatzouten.

Van glyfosaat, dat in wezen een carbonzuur is, zijn talrijke zouten bekend met gelijkaardige werkzaamheid: onder andere glyfosaat-diammonium, glyfosaat-isopropylammonium, glyfosaat-monoammonium, glyfosaat-kalium, glyfosaat-sesquinatrium en glyfosaat-trimesium.

In de landbouw wordt glyfosaat gebruikt ter bestrijding van eenjarige breedbladige onkruiden en grassen op de akkers die in concurrentie zouden treden met het beoogde gewas. Download de Nederlandse samenvatting van het rapport (pdf) Herbicide tolerance and GM crops.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.