Bijgewerkt: 3 december 2023

Elektronisch patiëntendossier wordt ingevoerd

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Min. VWS / Wikipedia / Info BSN-EPD
03-11-2008


In november 2008, start de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) in Nederland. Met het EPD kunnen zorgverleners medische gegevens uitwisselen. Alle bewoners van Amstelveen kregen op 1 november 2008 in de brievenbus ook een flyer en een bezwaarformulier van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport, ondergetekend door dr. A. Klink.

Een elektronisch medisch patiëntendossier (EPD) of in het Engels; Electronic Health Record, verwijst naar een individueel medisch patiëntdossier in digitaal formaat. Elektronische medische dossier systemen coördineren de opslag en het terugzoeken van individuele dossiers met de hulp van computers.

EPD’s worden geopend op een computer, vaak via een netwerk. Het dossier wordt samengesteld van vele elektronische medische dossiers uit verschillende locaties en / of bronnen. Een verscheidenheid aan gezondheidszorg gerelateerde informatie kan worden opgeslagen en toegankelijk zijn op deze manier.

Een elektronisch medisch dossier zou kunnen bestaan uit:

- Demografische gegevens van de patiënt.
-Medische geschiedenis, de voortgangsrapporten van de gezondheid en ziekten.
-Geneeskundige- en allergie lijsten en immunisering status.
- Laboratorium testresultaten.
- Radiologie beelden (röntgenfoto's, CT-scan MRI scan, enz.)
-Foto's, uit endoscopie of laparoscopie of klinische foto's.
- Medicatie informatie, met inbegrip van bijwerkingen en interacties.
-Aanbevelingen voor specifieke medische aandoeningen
-Lijst van afspraken en andere notities
- Betalingsoverzicht.
- Bevoegdheid
- Geavanceerde richtlijnen voor testamenten, en de gevolmachtigden in noodsituaties

Medische dossier kunnen de "fysieke" media zoals film (röntgenfoto’s, stapels papier (notities), of foto's, vaak van verschillende afmetingen en vormen bevatten. Fysieke opslag van documenten is problematisch, omdat niet alle soorten documenten in hetzelfde formaat mappen of opslagruimtes passen.

In 2004 tijdens een onderzoek bleek, dat bij 1 op 7 hospitalisaties, de medische dossiers niet beschikbaar waren en daarnaast werden 1 op de 5 labtests opnieuw herhaald, omdat de resultaten ook hier niet beschikbaar waren. Elektronische medische dossiers moeten de efficiëntie met 6% per jaar verhogen.

Handgeschreven papieren medisch dossiers worden vaak geassocieerd met slechte leesbaarheid, wat tot medische beoordelingsfouten kan leiden. Elektronische dossiers helpen met de standaardisatie van formulieren, terminologie en afkortingen en zorgen voor correcte data-input. Digitalisering van de formulieren vergemakkelijkt het verzamelen van gegevens voor de epidemiologie en klinische studies.

Ebd Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

EPD of geen EPD?


Privacy problemen

Bezorgdheid in verband met de privacyschending in de gezondheidszorg was ook al aanwezig op zowel papieren, als elektronische gegevens. Volgens een schatting zijn ongeveer 150 mensen (van artsen, verpleegkundigen, technici, accountants en factureringspersoneel) hebben toegang tot een deel van de administratie van een patiënt, tijdens een opname in een ziekenhuis.

Inbraken in gecentraliseerde data opslagplaatsen in het bankwezen en andere financiële instellingen, in de detailhandel en gegevensbanken van de overheid, hebben grote onrust en bezorgdheid veroorzaakt over de manier van opslag van elektronische medische dossiers op een centrale locatie. Patiëntengegevens, die via het internet worden uitgewisseld, zijn onderworpen aan dezelfde bezorgdheid over de veiligheid, als elk ander type gegevenstransactie via het internet.

Toegang

Om misbruik te voorkomen, moet de identiteit van de zorgverlener bij raadpleging van het EPD bekend zijn. Sinds 2006 is het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZi) opgezet om een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Via de UZi-pas krijgen zorgverleners toegang tot het landelijke schakelpunt, dat uitwisseling van medische gegevens mogelijk maakt.

UZI

Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) is een in 2006 geïntroduceerd nummer dat in Nederland gebruikt wordt, om een bij het zorgproces betrokken persoon te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan het gebruik van de UZI-pas; een chipkaart die tot doel heeft om bij elektronische uitwissing van patiëntgegevens de veiligheid van die gegevens te garanderen. De UZi-pas zal bijvoorbeeld worden gebruikt om toegang te krijgen tot het landelijk elektronisch patiëntendossier.

Authenticatie

De kaart wordt zowel gebruikt ter identificatie als authenticatie van een bij het zorgproces betrokken persoon. De UZI-pas wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het elektronisch ondertekenen van een elektronisch geneesmiddelen recept, of een elektronisch verslag van een ziekenhuisopname. De gegevens van de uitgegeven passen worden opgeslagen in het UZI-register. Het UZI-register wordt beheerd door het CIBG (een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS).

Bezwaarformulier

Bij de flyer kreeg iedereen ook een formulier, waarmee het mogelijk is om bezwaar maken tegen het uitwisselen van de eigen medische gegevens via het EPD. Maar dan moet u het formulier vóór 15 december 2008 terugsturen.

Lees nog meer over:  Informatiepunt Burgerservicenummer en EPD   Ziekenhuizen zien de huidige opzet van het epd niet zittenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.