Bijgewerkt: 29 februari 2024

Er is toch een griepepidemie in Nederland

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/NIVEL
21-12-2022

Er is een griepepidemie in Nederland. De afgelopen twee weken nam het aantal mensen met griep (influenza) flink toe. In steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten wordt het griepvirus gevonden. Dat melden verschillende laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen in Nederland -meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij de huisarts komen ook steeds meer mensen met griepachtige klachten. Naast het griepvirus gaan er in Nederland ook andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken. Zoals het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Iedere week melden 19 laboratoria in Nederland het aantal keer dat zij een bepaalde virusinfectie, waaronder het griepvirus bij patiënten vaststellen. Deze laboratoria melden nu voor de tweede week op rij dat het aantal mensen met griep flink stijgt. Ook sturen laboratoria steeds meer griepmonsters op naar het Nationaal Influenza Centrum om vast te stellen om welk type griepvirus het gaat. Tot slot neemt ook het aantal mensen toe dat met griepachtige klachten bij de huisarts komt en ook echt griep heeft. Dat blijkt uit de informatie van de Nivel Peilstations . Alle informatie samen maakt dat we nu spreken van een griepepidemie. 

Foto Amstelveen
(Bron NIVEL - 2022)

Respiratoire virussen in monsters afgenomen bij patiënten met griepachtig ziektebeeld of een andere acute luchtweginfectie door Nivel Peilstations, 2022. Respiratoir syncytieel virus (RSV), is een algemeen, besmettelijk virus dat infecties van de luchtwegen veroorzaakt. Het is een negatief-sense, enkelstrengs RNA-virus. De naam is afgeleid van de grote cellen, syncytia genoemd, die ontstaan wanneer geïnfecteerde cellen samensmelten

Grens voor griepepidemie. Normaal gesproken spreken we in Nederland van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en minstens 10 procent van deze mensen het griepvirus heeft. Dat volgen we via de Nivel Peilstations. Net als in de winter van 2021/2022 is het ook nu lastig om alleen op basis van deze cijfers te bepalen of er sprake is van een griepepidemie. De klachten van griep lijken namelijk erg op die van COVID-19. Veel mensen met griepachtige verschijnselen doen nu een Corona-zelftest en gaan mogelijk minder vaak naar de huisarts. Hoewel de grens van 58 op de 100.000 mensen die met griepachtige klachten bij de huisarts komen niet bereikt is, ziet het Nivel wel een sterke toename van het aantal patiënten met griepachtige klachten bij de peilstations. En het RIVM vindt bij steeds meer monsters van deze patiënten een griepvirus. 

Over griep. ‘Echte’ griep (influenza) begint vaak zeer plotseling met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, heftige spierpijn en vermoeidheid, keelpijn en droge hoest en koorts. Je lichaamstemperatuur kan snel stijgen naar 39 graden of hoger. Naast het griepvirus (influenzavirus) kunnen ook andere luchtwegvirussen voor griepachtige verschijnselen zorgen. Bijvoorbeeld het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus. Ook die virussen zorgen voor klachten als een loopneus, keelpijn, hoofdpijn, hoesten en soms voor koorts. 

Griep voorkomen. De griepprik is de beste bescherming tegen ernstige gevolgen van griep. En de basisadviezen tegen het coronavirus helpen ook om de verspreiding van het griepvirus te voorkomen. Handen regelmatig wassen, in je elleboog hoesten en niezen, en afstand houden, verkleinen de kans dat je het virus overdraagt op anderen. Dit geldt ook voor andere luchtwegvirussen zoals het RS (respiratoir syncytieel)-virus, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus. Dit is vooral belangrijk in het contact met kwetsbare groepen mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Zij kunnen namelijk ernstig ziek worden van het griepvirus en andere luchtwegvirussen. 

Griep volgen. In het Nationaal Influenza Centrum volgen het RIVM, het Nivel en het Erasmus MC (Erasmus University Medical Center) de ontwikkeling van het griepvirus in Nederland voortdurend. Samen nemen we deel aan internationale netwerken via de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO [World Health Organization ]) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ( ECDC [European Centre for Disease Prevention and Control]). 

Het influenzaseizoen 2021-2022 in de EU/EER markeerde de terugkeer van de influenzavirusactiviteit na een circulatie op een laag niveau na het begin van de COVID-19-pandemie. Hoewel de influenza-activiteit in 2021-2022 toenam in vergelijking met het seizoen 2020-2021, waren de circulatie en de timing niet vergelijkbaar met enige jaarlijkse influenza-epidemische activiteit die vóór de COVID-19-pandemie of na de grieppandemie van 2009 werd waargenomen.

Het seizoenspatroon vertoonde een ongekend late aanvang, waarbij de epidemiedrempel werd overschreden in week 08/2022, met een algemeen kortere duur in vergelijking met alle seizoenen sinds 2009. Het algehele lage en late begin van de circulatie van het influenzavirus tijdens het seizoen 2021-2022 kan zijn beïnvloed door de COVID-19-pandemie en de maatregelen die tijdens de winterperiode in de landen zijn uitgevoerd, hetgeen leidde tot een late activiteit toen de maatregelen werden opgeheven.

Wat valt op in week 50-2022:

-Er is een griepepidemie in Nederland.

-De huisartsen van de Peilstations rapporteerden 52 patiënten met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is een sterke toename ten opzichte van de voorgaande weken.

-Er werden 47 monsters afgenomen bij patiënten met IAZ en er werden 55 monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie (ARI).

-In deze 102 monsters werden de volgende virussen gevonden 

-influenzavirus: 21 maal (21%)

-11 maal (11%) influenzavirus type A(H1N1)pdm09, 2 maal (2%) influenzavirus type -A(H3N2) en 8 maal (8%) influenza type B (Victoria-lijn)

-SARS-CoV-2: 3 maal (3%)

-RS-virus: 11 maal (11%)

-humaan metapneumovirus: 23 maal (23%)

-rhinovirus: 14 maal (14%)

-humaan seizoens-coronavirus: 7 maal (7%)

-parainfluenzavirus: 1 maal (1%)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.