Bijgewerkt: 25 mei 2024

Extra leerplichtambtenaar aangesteld op initiatief van CDA

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
13-06-2011

Het aantal verzuimmeldingen op Amstelveense scholen is dit schooljaar bijna verdubbeld. Op initiatief van het CDA is op de raadsvergadering van 8 juni 2011 een motie aangenomen, waarmee een extra leerplichtambtenaar wordt aangesteld.

Namens het CDA werd de motie ingediend door Marga van Herteryck: “deze motie komt tegemoet aan ons streven naar meer samenhang in het Jeugdbeleid en meer samenwerking tussen de instanties, die zich bezig houden met jeugd. Inzetten op preventie, gericht op het kind, op het gezin, op de school, of op de samenleving als zodanig, en het werken aan meer verantwoordelijkheid bij jongeren, moet hierbij centraal staan.”

van Herteryck Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Marga van Herteryck, raadslid voor het CDA


De stijging van het verzuim op de Amstelveense scholen komt deels door een betere registratie. De CDA fractie wil de handhaving daar bij laten aansluiten. Van Herteryck “Het gaat er om dat alles in het werk wordt gesteld om een jongere terug naar school te krijgen, en jongeren te overtuigen van het nut en de noodzaak om een startkwalificatie te halen.”

Om de extra leerplichtambtenaar te bekostigen wordt vooralsnog één jongerenwerker minder aangesteld. Dit tekent het gewicht dat het CDA aan de rol van de school hecht in het aanpakken van de complexe problematiek van jongeren die moeite hebben om hun draai in de samenleving te vinden. De motie werd op de raadsvergadering van 8 juni met brede steun aanvaard. Slechts de fracties van GroenLinks, PvdA en SP stemden tegen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.