Bijgewerkt: 8 december 2021

FNV voorzitter reageert op uitspraak VNO-NCW voorzitter over vluchtelingen

Nieuws -> Politiek

Bron: FNV
20-02-2016

Op 19 februari 2016 verklaarde VNO-NCW voorzitter Hans de Boer in dagblad De Telegraaf voorstander te zijn van een arbeidsmarkttoets voor vluchtelingen, zodat alleen kansrijke vluchtelingen in Nederland zouden worden toegelaten. FNV voorzitter Ton Heerts: "Met het voorstel van de voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer wordt de bijl aan de wortel gelegd van de meest elementaire internationale verdragen over de opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen voor vervolging, oorlog en geweld verdienen het met respect te worden behandeld, waar dan ook ter wereld. Een arbeidsmarkttoets toevoegen aan de toelating als vluchteling in Nederland, toont aan dat VNO-NCW de weg kwijt is. Arbeidsmarkttoetsen zijn aan de orde bij arbeidsmigranten, niet bij vluchtelingen."

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2014)

Ton Heerts (1966) is een vakbondsbestuurder en voormalig politicus. Hij was namens de Partij van de Arbeid van 30 november 2006 tot 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamer. Sinds 23 juni 2012 is hij voorzitter van de FNV. Hij is tevens directeur van het Veteranen fonds


Menselijke maat. "De FNV staat voor een eerlijke en solidaire wereld. Families die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld kunnen ook niet helpen, dat hun huizen en scholen in puin geschoten zijn. Die moeten we juist helpen met oog voor de menselijke maat. Net zoals we die menselijke maat moeten realiseren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Te veel mensen staan aan de kant; we moeten investeren in echte banen voor iedereen, ook voor vluchtelingen. De FNV wil graag samen met werkgevers en overheden werken aan oplossingen, ook in Europees verband."

Foto Amstelveen
(Foto Jeroen Poortvliet - 2014)

Hans de Boer (1955) is een econoom, bestuurder en ondernemer, en voormalig voorzitter van MKB-Nederland. Per 1 juli 2014 is hij voorzitter van VNO-NCW. Hij is lid van het CDA


Controles buitengrenzen. "De controles aan de buitengrenzen van Europa moet wél veel scherper, zodat alleen diegenen naar Europa en Nederland komen die een reële kans maken in aanmerking te komen voor erkenning als vluchteling. Daarom moet Nederland de Europese landen rond de Middellandse Zee helpen met geld en met ondersteuning van de grensbewaking."

"Financieel bijdragen aan opvang in de regio is noodzakelijk. Maar ook investeren in de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio's rondom de EU is essentieel. Want anders zullen wanhopige en perspectiefloze jongeren uit die regio's naar de EU blijven komen. Ook moeten we als Nederland bijdragen aan oplossingen voor vrede en wederopbouw in de oorlogsgebieden, zodat de oorzaken van de enorme vluchtelingenstromen worden weggenomen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.