Bijgewerkt: 28 juni 2022

Facelift van het Oude Dorp van Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
28-06-2020

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het College B en W van Amstelveen van het Oude Dorp een plaats van verbinding en ontmoeting met een historische allure wil maken, meer dan het nu is. Deze doelstelling is uitgangspunt in de te ontwikkelen Gebiedsvisie Oude Dorp. Om dit te bereiken is een herinrichting van de openbare ruimte nodig; de facelift Oude Dorp. In het voorliggende Beeldkwaliteitsplan wordt vastgelegd welke sfeer de openbare ruimte moet uitstralen en welke materialen daarvoor gebruikt moeten worden. In 2020 start de uitvoering van groot onderhoud aan de Dorpsstraat, Stationsstraat en Tempelhof. Voor dat onderhoud is budget gereserveerd in de onderhoudsbegroting.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder gebiedsontwikkeling Oude Dorp


Het Oude Dorp van Amstelveen is toe aan een opknapbeurt. Met deze gebiedsvisie geeft de gemeente een nieuwe impuls aan de uitstraling en leefbaarheid van het Oude Dorp, een schets van hoe mooi het gaat worden. Voor de VVD-Amstelveen is het een goed moment dat de gemeente nu investeert in de verfraaiing van ons Oude Dorp. Het historisch karakter wordt versterkt en met minder verkeer komt er meer ruimte voor bewoners en bezoekers.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Impressie van de Stationsstraat na de facelift


Dit is belangrijk voor de ondernemers en de bewoners: herbestrating, nieuw straatmeubilair, meer groen. Hierover is uitgebreid overleg geweest en de plannen zijn dan ook zoveel mogelijk in samenspraak met bewoners en ondernemers in het Oude Dorp tot stand gekomen. Een rondje langs een aantal ondernemers geeft een overwegend positief beeld van de plannen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Paul Feenstra raadslid van VVD-Amstelveen


Paul Feenstra VVD-raadslid: 'Natuurlijk zijn er ook zorgen: over voldoende parkeergelegenheid, de samenloop met de verbouwing van de A9, het vele sluipverkeer. Vanzelfsprekend kijken wij hier naar, en als er onderdelen zijn die niet zo blijken te werken, dan gaan wij opnieuw kijken waar deze verbeterd kunnen worden.' Dat geldt ook voor het verkeersbesluit. De ondernemers zijn ook hier in meerderheid voor het afsluiten van het Oude Dorp voor het vele autoverkeer. En om een van de ondernemers te citeren: Zo snel mogelijk het Dorp auto luw, dan maken we er een nog mooiere plek van. Lees ook: het Beeldkwaliteitsplan 1ste fase Oude Dorp Amstelveen (pdf 33 pagina’s) De gemeenteraad van Amstelveen behandelt het Beeldkwaliteitsplan fase 1 herinrichting Oude Dorp op 1 juli 2020 tijdens een online vergadering vanaf 19 uur via de Microsoft Teams app.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.