Bijgewerkt: 23 april 2024

Felle weerstand tegen horeca Ouderkerkerplas

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
20-09-2007

Met een grootschalige handtekeningenactie binnen Ouderkerk ageren de omwonenden van de Ouderkerkerplas fel tegen de voornemens van de gemeente Ouder-Amstel medewerking te verlenen aan de bouw van een horecagelegenheid en dienstwoning bij de Ouderkerkerplas.

Ze voelen zich volgens een van de initiatiefnemers, Gunther Riebrandt, 'ronduit belazerd' omdat het bestemmingplan in 2002 nog had aangegeven dat 150 vierkante meter was toegestaan en de gemeente nu dreigt in te stemmen met een vloeroppervlakte van maar liefst 950 vierkante meter. In een brief aan B en W van Ouder-Amstel stellen de actievoerders 'dat als de bevolking destijds was geïnformeerd dat deze zelfde gemeente haar medewerking zou verlenen aan een horecagelegenheid met een bruto vloeroppervlakte van 950m² in plaats van de in 2002 toegestane 150m², de weerstand net als nu ook in 2002 groot was geweest'.

Ouderkerkerplas  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Ouderkerkerplas


De briefschrijvers vragen zich dan ook af hoe betrouwbaar de vigerende bestemmingsplannen in deze gemeente zijn. „Een conferentieoord geschikt voor vergaderingen, bruiloften en overige grootschalige bijeenkomsten met een openstelling tot 02.00 uur wijkt af van een beperkte horecagelegenheid ten behoeve van de dagrecreanten," licht Gunther Riebrandt toe.

„Nee, als dit doorgaat kunnen we de Ouderkerkerplas als rustgebied, waarvoor het tenslotte toch is bedoeld, wel op onze buik schrijven." Riebrandt en zijn medestanders dringen er in de brief op aan dat de bouwplannen daardoor wederom dienen te worden getoetst aan het beleid van de provincie Noord-Holland op het gebied van de toepassing van artikel 19 van de WRO, een verkorte procedure om een bestemmingsplan te kunnen wijzigen.

„Wij zijn van mening dat de maatvoering en de functie van dit prestigieuze object zodanig afwijken van het geldende bestemmingsplan dat dit niet eenvoudigweg kan worden toegepast," aldus Riebrandt. Riebrandt laat weten dat binnen de gemeente Ouder-Amstel het principe besluit ligt dat Ouderkerk aan de Amstel 'groen' zal blijven en Duivendrecht meer zal verstedelijken.

Verontwaardigd: „De gemeente past dit beleid toe bij onder andere het openbaar vervoer en woningbouw. Een zalencomplex bij de Ouderkerkerplas gaat echter lijnrecht in tegen het door de gemeente ingezette beleid. Los van het gebouw en de dienstwoning dragen de aanleg van extra parkeerplaatsen, het scheiden van de toegangsweg en het fietspad, de buitenverlichting en reclame, en het overzichtelijker maken van het kruispunt met de Middenweg juist bij aan de verstedelijking van dit gebied."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.